Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind u de meest voorkomende vragen die binnenkomen bij de servicedesk. Staat uw antwoord er niet bij? Of neem contact met ons op.

 • Alle
 • Account
 • Batch
 • Codman
  • Algemeen
  • Beschrijvingen
  • Exploratief
  • Geneesmiddelen
  • Indicatoren
  • Patients
 • COVID-19
 • DocuSign
 • GLI
  • [To translate]
  • CP Step by step
  • CP troubleshoot
  • DocuSign
  • Excel-bestand GLI
  • HP Step by step
  • HP troubleshoot
  • Login and auth0
  • Needed for registration
  • Self administration users
  • Self employed Step by step
  • Self employed troubleshoot
  • Self-administration organizations
  • Stap voor stap Excel-bestand GLI
  • Stap voor stap GLI-register
  • Survey hulpfuncties
 • MRDM
 • Multi-factor Authentication
 • Survey
 • Waar kan ik documenten vinden over de registraties of projecten?

  We maken onderscheid in 3 typen documenten:

  • CRF: platte uitdraai van de registratie of het project met alle vragen
  • XSD: technisch document om de batch-uploads te kunnen inrichten
  • Data dictionary: Excel document waarin de structuur van de registratie of het project wordt beschreven zoals deze bij ons is gedefinieerd. De datadictionary geeft u een overzicht van welke data wordt uitgevraagd en welke waarden u kunt aanleveren.

  Deze documenten zijn te downloaden van onze Documentatie pagina.

  Datum laatste aanpassing 27 september 2019

 • Is MRDM gecertificeerd?

  Ja, dat zijn we. Om de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen werkt MRDM met de NEN 7510:2011 en ISO 27001:2013-normen voor informatieveiligheid en voldoen we aan de AVG.

  Op basis van deze normen richt MRDM haar beleid, processen en controles in. De NEN 7510:2011 is een Nederlandse norm voor informatieveiligheid specifiek gericht op de zorgsector. De ISO 27001:2013 is een internationaal erkende norm gericht op informatieveiligheid.

  Datum laatste aanpassing 18 juli 2019

 • Welke website gebruik ik om data te registreren?

  Om data te registreren gaat u naar de website survey.mrdm.eu. Als u geen account heeft, kunt u contact opnemen met de servicedesk.

  Datum laatste aanpassing 26 juli 2019

 • Hoe werkt het registreren van data?

  Op deze website vindt u een handleiding waar waarin stap voor stap wordt beschreven hoe u ons registratiesysteem Survey gebruikt.

  Datum laatste aanpassing 12 november 2019

 • Hoe stel ik een batch samen?

  Op deze website vindt u alle informatie over batches, bijvoorbeeld hoe u een batch samenstelt en over het productie– en testtraject.

  Datum laatste aanpassing 20 december 2019

 • Hoe wordt mijn batchaanlevering gevalideerd?

  We valideren batches op basis van business logic en medische validaties. De persoon die de batch bij ons heeft aangeleverd ontvangt een validatierapport. Dit rapport bevat onder andere de aantallen in de batch en de fouten die in de batch zitten, om correcties te faciliteren. Het validatierapport bevat drie bestanden:

  • qualityCheckTotals: in deze PDF vindt u de errors die in uw batch aanwezig zijn.
  • importTotals: in deze PDF vindt u de aantallen per dataset die in de batch zijn aangeleverd.
  • qualityReport: in dit Excelbestand vindt u de specifieke error per aangeleverde patiënt terug. Op deze manier kunt u de aanpassingen per patiënt doorvoeren om eventueel een nieuwe batch aan te leveren.

  Datum laatste aanpassing 4 september 2019

 • Hoe bereik ik Codman?

  U kunt Codman bereiken via apps.mrdm.nl. U komt standaard op de overzichtspagina van het dashboard dat u het laatst gebruikt heeft. Via de paarse knop in de linkerbovenhoek kunt u wisselen tussen de verschillende dashboards. Elke dashboard heeft zijn eigen overzichtspagina, waarop u de registraties ziet staan waar u toegang toe heeft.

  Datum laatste aanpassing 31 juli 2020

 • Hoe kan ik toegang krijgen tot het dashboard?

  Als u nog geen account heeft en u wilt graag wel een account voor het Codman Exploratie dashboard kunt u contact opnemen met de Servicedesk. Om toegang te krijgen moet u een mail sturen met de contactpersoon in de cc. De contactpersoon kan u ook rechtstreeks aanmelden door zelf een mail te sturen. Het is ook mogelijk om via een daartoe geautoriseerd persoon binnen het ziekenhuis toegang te krijgen. Dit is een persoon die het ziekenhuis zelf aanwijst. Als bij u niet bekend is wie de contactpersoon is van de betreffende registratie(s) dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk. De mail kunt u sturen naar servicedesk@mrdm.nl.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik kan niet inloggen of ik word steeds uitgelogd, hoe komt dit?

  Codman maakt gebruik van cookies om uw gebruikersrechten te onthouden. Wanneer u cookies heeft uitgeschakeld werkt het dashboard niet. Wanneer u cookies voor derden heeft geblokkeerd, wordt u na elke klik in het dashboard uitgelogd, omdat uw rechten niet worden opgeslagen. Voor een fijne ervaring is het daarom nodig dat u deze deblokkeert. Hoe u dit doet leest u op
  https://www.whatismybrowser.com/detect/are-cookies-enabled.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Welke browsers ondersteunen jullie?

  De aanbevolen browser voor Codman zijn Google Chrome en Mozilla Firefox. De dashboards kunnen ook worden gebruikt via Safari, Microsoft Edge en Internet Explorer versie 11.
  Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om een verouderde versie van de browser Internet Explorer te ondersteunen. Internet Explorer versie 10 of ouder is te oud om de noodzakelijke veiligheidsprotocollen te ondersteunen. Dit vergroot de kans op bijvoorbeeld datalekken. In overleg met de privacy/security officers is besloten het Codman Dashboard niet op deze browserversies te ondersteunen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe verander ik de taal van mijn Codman Dashboard?

  U verandert de taal van uw Codman Dashboard door op het icoon met het hoofd te klikken en vervolgens op het pijltje naast NL of EN te klikken en de gewenste taal te kiezen.

  Datum laatste aanpassing 11 juni 2020

 • Ik zie geen patiëntnummers, terwijl ik deze wel mag zien

  Bij het aanmaken van accounts worden standaard anonieme rechten gekoppeld aan uw account. Dat wil zeggen dat u in het Codman Exploratief en Indicatoren dashboard geen patiëntnummers (upn’s) ziet. Als u dat wenst dan kunt u dat in een mail aan de Servicedesk kenbaar maken. De mail kunt u sturen naar servicedesk@mrdm.nl. Alleen naar aanleiding van een schriftelijk verzoek kunnen de volledige rechten worden uitgegeven. Ook gelden de anonieme accounts als u al rechten heeft en er wordt een registratie aan uw account toegevoegd. In de aanvraag moet expliciet worden gevraagd om volledige rechten tot een bepaalde registratie.

  Datum laatste aanpassing 2 juni 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Het Indicatorendashboard is elke dinsdag uiterlijk 12:00 uur bijgewerkt. In de rechterbovenhoek ziet u een datum van het laatste bijwerkmoment. Deze geeft het moment aan van de laatste data-invoer die is meegenomen in de update. Alle data die vóór dat tijdstip zijn verwerkt, zijn vanaf nu zichtbaar op het dashboard.

  Tijdens de Transparantieportaal Zorg periode worden de data in het dashboard ook aan het einde van de week bijgewerkt.

  Datum laatste aanpassing 28 september 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere registraties, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van registratie wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is de DASA geselecteerd.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 28 september 2020

 • Wat doet de ‘Naar Indicatoren 2020’ knop?

  Elk jaar worden de registraties bijgewerkt, er komen nieuwe variabelen bij, of bestaande variabelen worden uitgebreid. Op basis hiervan kunnen of moeten de indicatoren net iets anders berekend worden. Via deze knop ziet u de indicatoren volgens de berekeningen van 2019/2020.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe maak ik een export?

  Via de actieknop in de rechterbovenhoek kunt u een PDF-export maken van de gehele pagina. U krijgt dan de uitkomsten van alle indicatoren op de pagina waar u op staat, inclusief bijbehorende uitleg en grafieken.

  Daarnaast kunt u een uitdraai maken per indicator. U kunt een PDF of Excel-export maken van de betreffende indicator, inclusief de bijbehorende patiënten, middels de export knop onder de indicator. Rechtsonder in beeld komt de vraag of u deze export in PDF of Excel wilt uitvoeren.

  Voor de PDF-Exports wordt gebruik gemaakt van de printfunctie van uw browser. U kunt hierbij kiezen tussen het afdrukken of het opslaan als PDF van de registratie. Onderstaand voorbeeld komt uit Google Chrome. In het Bestemming dropdownmenu kiest u hierbij voor bijvoorbeeld het opslaan als PDF.

  Datum laatste aanpassing 30 september 2020

 • Hoe kan ik de funnel-plots zichtbaar maken?

  Via de ‘Toon meer’ knop onder elke indicator kunt u extra uitleg en grafieken, zoals de funnel-plot, zichtbaar maken.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de rekenregel van een indicator inzien?

  Via de knop ‘Details’, onder elke indicator, opent u een pop-up met de patiëntenlijst en de Rekenregels.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de patiëntenlijst van een indicator inzien?

  Via de knop ‘Details’, onder elke indicator, opent u een pop-up met de patiëntenlijst en de Rekenregels. Wanneer u toestemming heeft van de contactpersoon binnen uw instelling, ziet u patiëntnummers en geboortejaar. Achter elke patiënt staat aangegeven of deze is meegenomen in de teller en noemer of de waarde die bijdraagt aan het gemiddelde of de mediaan. U ziet doordat er achter het upn en het geboortejaar een groene 1 staat onder de noemer en de teller. Het kan ook zijn dat een patiënt wel in de noemer valt, maar niet in de teller. De noemer geeft dan een groene 1 aan, maar de teller geeft dan een rode 0 aan. Als een patiënt buiten zowel de noemer als de teller valt wordt de patiënt niet meegenomen in de indicator. Het is niet mogelijk dat een patiënt wel aan de teller voldoet, maar niet aan de noemer.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard. De uitkomsten zijn niet case-mix gecorrigeerd. Het dashboard bevat ook geen indicatoren. U kunt zelf een eigen selectie maken van uw patiëntenpopulatie.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar vind ik de filters?

  U kunt de filters vinden rechtsboven in uw browser.

  Als u hierop klikt verschijnen de filters aan de rechterkant van de browser. Om een filter toe te passen klikt u op de gewenste titel (bijv. populatie) en de filteropties worden getoond.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Kan ik makkelijk zien hoeveel filters ik heb geselecteerd?

  Ja, wanneer u een aantal filters heeft geselecteerd, verschijnt dit aantal naast de filterknop. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van de geselecteerde filters.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar kan ik filteren op registratiejaar?

  Om te filteren op registratiejaar klikt u in het menu bovenaan de browser op het agenda-icoon en/of de getoonde jaartallen. Vervolgens ziet u een overzicht van alle registratiejaren en het aantal geregistreerde patiënten per jaar (groen gemarkeerd). U kunt in dit scherm ook de jaren aanpassen door op het rood gemarkeerde veld te klikken en zelf een selectie van jaren te typen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik tussen de verschillende subsets in een registratie (bijv. Colon en Rectum in geval van de DCRA registratie)?

  Om te wisselen tussen de verschillende subsets in een registratie klikt u in het menu helemaal bovenaan de browser op de subset waarin u zich nu bevindt. Vervolgens ziet u een dropdown menu waarin u de verschillende subsets kunt kiezen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik tussen de verschillende registraties in de Codman Dashboards?

  Om te wisselen tussen de verschillende registraties klikt u in het menu helemaal bovenaan de browser op de naam van de registratie waarin u zich nu bevindt. Vervolgens ziet u een dropdownmenu waarin u de verschillende beschikbare registraties kunt zien. U kunt ook via het ‘menu’ wisselen tussen de verschillende registraties en subsets door aan de linkerkant van de browser onder het paarse rondje op ‘menu’ te klikken, de drie streepjes. U ziet dan de verschillende registraties, door de pijltjes ernaast aan te klikken ziet u de verschillende subsets.

  Datum laatste aanpassing 28 september 2020

 • Hoe zie ik de absolute aantallen van de uitkomsten?

  Als met uw muis over de uitkomsten gaat, verschijnt er een pop up met de absolute aantallen van zowel uw instelling als de Nederlandse benchmark.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe zijn verschoven jaren verwerkt in het dashboard?

  De algemene pagina laat het aantal patiënten zien dat per jaar en kwartaal is geregistreerd, dit is gebaseerd op het kalenderjaar. Op de uitkomsten- en trendspagina is het geselecteerde jaar gelijk aan het registratiejaar, bijvoorbeeld van oktober tot oktober. Tenzij anders aangegeven door middel van een pop-up, die verschijnt als u met uw uw muis over de uitkomsttitel gaat.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar vind ik extra informatie over de uitkomsten?

  Wanneer u met uw muis over de uitkomsttitel gaat, verschijnt bij sommige uitkomsten een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld.

  Datum laatste aanpassing 7 oktober 2020

 • Waarom zie ik geen uitkomsten van mijn eigen ziekenhuis in de overlevingsanalyse?

  Voor de overlevingsanalyse wordt de data uit uw instelling via BSN gekoppeld aan de Vektis overlijdensdata. Het (potentiële) koppelpercentage wordt op de pagina weergegeven. Wanneer dit laag is kan het zijn dat er geen data is om terug te koppelen. Daarnaast kan het voorkomen dat er 10 of minder patiënten in een bepaald follow-up interval vallen. In dat geval worden er vanwege privacy overwegingen geen uitkomsten van uw ziekenhuis getoond.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard.

  Datum laatste aanpassing 30 september 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere registraties, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van registratie wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is de DASA geselecteerd.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Het Beschrijvingen dashboard wordt elke dinsdag voor 12:00 uur bijgewerkt. De data die in de week daarvoor zijn ingevoerd, worden meegenomen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wie was Codman?

  This image has an empty alt attribute; its file name is codman-mrdm.jpg

  Datum laatste aanpassing 3 juni 2020

 • Wat betekent de IQR (InterQuartile Range) bij mediaan indicatoren?

  De mediaan (of tweede kwartiel) geeft de waarde aan waaronder de helft van de data liggen. Het eerste kwartiel geeft de waarde aan waaronder een kwart van de data liggen, het derde kwartiel de waarde waaronder drie kwart van de data liggen. Het verschil tussen het eerste en het derde kwartiel wordt de interquartile range genoemd. In deze range ligt dus de helft van alle data. Hoe groter deze range hoe verder de data uit elkaar liggen. De IQR is daarom een manier om de spreiding aan te geven.

  Datum laatste aanpassing 17 juni 2020

 • Wat betekent de SD (StandaardDeviatie) bij gemiddelde indicatoren?

  De standaarddeviatie is een manier om de spreiding rondom een gemiddelde aan te geven. De standaarddeviatie is gelijk aan het gemiddelde van de afwijking tot het gemiddelde van elke individuele score. In een normale verdeling ligt 95% van alle waardes tussen het gemiddelde en ±1,96 * SD. Bij een kleine SD liggen de data dus dicht bij elkaar, bij een grote juist ver van elkaar.

  Datum laatste aanpassing 17 juni 2020

 • Hoe krijg ik een PDF van de DocuSign documenten om te delen met anderen binnen mijn organisatie?

  Als u op ‘document controleren’ klikt in de mail komt u uit op de webpagina, u kiest voor ‘overige acties’ en vervolgens voor ‘afdrukken en ondertekenen’. U ontvangt nu een kopie van het contract die u kunt downloaden. Om het getekende contract te uploaden doorloopt u dezelfde stappen.

  Datum laatste aanpassing 8 juli 2020

 • Kan ik de documenten ook handmatig ondertekenen in plaats van via DocuSign?

  Als u op ‘document controleren’ klikt in de mail komt u uit op de webpagina, u kiest voor ‘overige acties’ en vervolgens voor ‘afdrukken en ondertekenen’. U ontvangt nu een kopie van het contract die u kunt downloaden. Om het getekende contract te uploaden doorloopt u dezelfde stappen.

  Datum laatste aanpassing 8 juli 2020

 • Als u niet over uw smartphone beschikt

  In deze situatie kunt u het authenticatieproces afronden door gebruik te maken van de herstelcode welke u heeft ontvangen bij het voor de eerste keer opzetten van MFA. U dient de volgende stappen te doorlopen:

  1. Vul uw emailadres in waarmee u inlogt en klik op de link ‘Probeer een andere methode’.
  2. Vul nu uw herstelcode in.

  Als u geen beschikking meer heeft over uw herstelcode dan zal het niet meer mogelijk zijn om in te loggen. Neem in dit geval contact op met de MRDM Servicedesk.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als uw sessie is verlopen

  Wanneer u inlogt met MFA dan geldt er een maximum van vijf minuten tussen de eerste en tweede factor. U kunt zien hoeveel tijd er verstreken is na de eerste inlog door de tijdsstempel van de tweede factor te controleren. Als er meer dan vijf minuten zijn verstreken dient u opnieuw in te loggen met uw wachtwoord om zo een nieuwe code of notificatie aan te vragen.

  Indien u sms als tweede factor heeft ingesteld, check dan ook de ‘sms-gerelateerde problemen’.

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Als uw herstelcode niet meer werkt

  Wanneer uw reguliere factor niet meer werkt en het is ook niet meer mogelijk om in te loggen met uw herstelcode, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van MRDM, zij kunnen de MFA voor u resetten.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als u de tweede factor wilt veranderen

  Dit kan door bij het inloggen te kiezen voor ‘Probeer een andere methode’. Indien u voorheen gebruik maakte van een authenticatie app, zal het niet mogelijk zijn om de sms optie te selecteren. Dit geldt ook andersom. Indien u uw keuze wilt aanpassen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Servicedesk van MRDM, zij kunnen de MFA voor u resetten.

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Als de QR-code voor uw authenticatie app niet werkt

  Controleer of u een geschikte authenticatie app heeft geïnstalleerd op uw smartphone. De volgende authenticatie apps zijn voorbeelden van applicaties die voor deze manier van authenticeren geschikt zijn:

  Indien het niet lukt om een geschikte authenticatie app te installeren, maak dan gebruik van de overige beschikbare factoren via ‘Probeer een andere methode’.

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Als de codes van uw authenticatie app geweigerd worden

  Als de zescijferige code van uw authenticatie app wordt geweigerd bij het inloggen, dan ontvangt u het volgende bericht: ‘De door u ingevoerde code is ongeldig’. We vragen u om in dit geval te controleren of u het juiste account heeft geselecteerd uit de optielijst in uw authenticatie app.

  Indien u zeker weet dat het juiste account is geselecteerd, dan kunt u nog controleren of de tijdsinstellingen van uw smartphone goed zijn ingesteld. Eenmalige wachtwoorden maken gebruik van ‘Coordinated Universal Time’ (UTC), dus uw apparaat moet op deze instellingen staan om de correcte code te kunnen ontvangen.

  Op de volgende manier kunt u uw instellingen controleren:

  • Android apparaten – Ga naar Instellingen > Datum & tijd. Zorg ervoor dat de checkbox naast Automatisch is aangevinkt.

  • iOS apparaten – Ga naar Instellingen > Datum en tijd. Sta Automatisch inschakelen toe. Als deze mogelijkheid al is ingesteld, dan kunt u nog proberen om het kort uit te schakelen en direct weer in te schakelen (reset).

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Als u geen sms heeft ontvangen

  Als u uw zescijferige code niet heeft ontvangen via het sms-bericht, controleer dan of u het correcte telefoonnummer heeft ingevuld. Indien dit het geval is, controleer dan of u beschikt over voldoende signaal.

  Indien u nog steeds geen sms-bericht ontvangt, neem dan contact op met uw provider om te achterhalen of de berichten niet geblokkeerd worden.

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Limieten voor sms-berichten

  Indien u probeert meer dan tien sms-berichten binnen een uur naar uw telefoon te sturen, dan zult u een foutmelding zien waarin aangegeven wordt dat u de limiet heeft bereikt.

  Indien u de limiet heeft gepasseerd, wacht dan tenminste een volledig uur voordat u wederom een nieuwe inlogpoging met uw wachtwoord en sms-bericht onderneemt. Elk uur ontvangt u vervolgens een nieuwe poging.

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Hoe nodig ik als contactpersoon nieuwe deelnemers uit aan de GLI-registratie?

  Als contact persoon kunt u via het self-service portaal GLI-aanbieders die werkzaam zijn binnen de door u beheerde organisaties uitnodigen om deel te nemen aan de GLI-registratie.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Multifactorauthenticatie op uw apparaat herinneren

  U heeft de optie om uw MFA-actie voor 30 dagen te onthouden op het door u gebruikte apparaat en browser. Het wisselen van de browser of het opschonen van de cookies kan deze 30 dagen weer resetten.

  Datum laatste aanpassing 17 augustus 2020

 • Wij willen toch afzien van het contract. Kan dat?

  Als u het contract niet wilt aangaan, kunt u dit aangeven door via ‘overige acties’ het contract te weigeren. Het contract wordt dan ongeldig verklaard.

  Datum laatste aanpassing 8 juli 2020

 • Waar vind ik mijn AGB-code?

  Uw persoonlijke AGB-code kunt u terugvinden op de Vektis website.

  Datum laatste aanpassing 24 juli 2020

 • Aan welke registraties wordt de COVID-19-module toegevoegd?

  Het gaat om de volgende DICA registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD,  DPCA, DSAA, DUCA en NBCA.

  Datum laatste aanpassing 5 oktober 2020

 • De AGB-code van de organisatie is al in gebruik

  Iemand anders binnen uw organisatie is de aanmeldprocedure al gestart. Vraag binnen uw organisatie wie dit is.

  Komt u er niet uit, neem dan contact op met de MRDM Servicedesk.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Aanmelden als contactpersoon

  1. Open het aanmeldformulier: https://signup.mrdm.eu/gli/register
  2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen
   • Bestaat het e-mailadres al als MRDM-account, log dan in
   • Bestaat het e-mailadres nog niet als account? Dan ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Klik hiervoor op Verzend e-mail
   • Klik op de link Ga door met het registratieproces in de bevestigingsmail
  3. Kies de optie Contactpersoon bij Type aanmelding
  4. Vul de contactinformatie in
  5. Vervolgens moet u een wachtwoord kiezen
  6. Bevestig de informatie door de checkbox aan te vinken en klik op Verzend aanmelding

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Aanmelden als zelfstandige praktijk

  1. Open het aanmeldformulier: https://signup.mrdm.eu/gli/register
  2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen
   • Bestaat het e-mailadres al als MRDM-account, log dan in
   • Bestaat het e-mailadres nog niet als account? Dan ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Klik hiervoor op Verzend e-mail
   • Klik op de link Ga door met het registratieproces in de bevestigingsmail
  3. Kies Zelfstandige praktijk bij Type aanmelding
  4. Vul uw persoonlijke AGB-code in
  5. Vul uw contactinformatie in
  6. Vul de AGB-code van de organisatie in
  7. Selecteer het e-mailadres van de Organisatie
  8. Ga akkoord met het reglement
  9. Vink de checkbox aan en klik op Verzend aanmelding

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Aanmelden als behandelaar

  1. Open de link van de uitnodiging
  2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen
   • Bestaat het e-mailadres al als MRDM-account, log dan in
   • Bestaat het e-mailadres nog niet als account? Dan ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Klik hiervoor op Verzend e-mail
   • Klik op de link Ga door met het registratieproces in de bevestigingsmail
  3. Vul uw persoonlijke AGB-code in
  4. Vul de contactinformatie in
  5. Vink de checkbox aan en klik op Verzend aanmelding
  6. Wacht op goedkeuring van de aanmelding door de contactpersoon

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen

  Heeft u na een enkele minuten geen e-mail ontvangen? Controleer dan uw spamfolder. Zit de mail niet in uw spam? Dan kunt u ervoor kiezen om de bevestigingsmail nogmaals te verzenden. Krijgt u meerdere bevestigingsmails tegelijk binnen? Gebruik dan de laatst verzonden e-mail.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Ik weet de AGB-code van de organisatie niet

  U vindt de AGB-code op we website van Vektis. Zoek hiervoor op de naam van de organisatie. U kunt ook uw eigen AGB-code opzoeken. U ziet dan met welke organisaties u een werkrelatie heeft. De organisatie waarvoor u de GLI aanbiedt staat hier ook tussen.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Ik weet mijn persoonlijke AGB-code niet

  U vindt de AGB-code op we website van Vektis. Gebruik hiervoor de entiteit ‘Zorgverlener’.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • De organisatie heeft geen e-mailadres in het AGB-register

  Staat er geen e-mailadres in het AGB-register? Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in bij Vektis. Ga pas verder met uw aanmelding nadat de wijziging is doorgevoerd.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • De informatie in het AGB-register is niet volledig of klopt niet

  Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in bij Vektis. Ga pas verder met uw aanmelding nadat de wijziging is doorgevoerd.

  Dit is belangrijk omdat gegevens uit het AGB-register nodig zijn bij het opstellen van de overeenkomsten en de accounts. Het is niet mogelijk de overeenkomsten achteraf aan te passen. Zorg er dus voor dat de informatie in het AGB-register klopt.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Wat is het verschil tussen vestiging en onderneming

  Een onderneming kan één of meer vestigingen hebben waar zorgverleners werken. In het aanmeldproces wordt de entiteit ‘onderneming’ gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt voor de overeenkomsten. De entiteit ‘vestiging’ wordt niet gebruikt.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Noodzakelijk voor uw aanmelding

  1. AGB-code van de praktijk (onderneming) die u wilt aanmelden
  2. AGB-code van de zorgverlener, alleen voor GLI-behandelaren
  3. Mobiele telefoon
  4. Authenticatie app op uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld:
  5. Naam van EPD/KIS, wanneer GLI-behandelaren hier gebruik van maken
  6. Bekend zijn met welke GLI-behandelaren een ingevuld Excel-bestand van RIVM willen opsturen

  Datum laatste aanpassing 2 december 2020

 • Vektis AGB-register

  Wilt u zichzelf aanmelden voor het GLI-register? Dan moeten uw gegevens in het Vektis AGB-register (Algemeen gegevensbeheer) op orde zijn. Namelijk:

  • Naam en adres: de naam en het adres van de organisatie zijn nodig voor het opstellen van de overeenkomsten. Zorg er daarom voor dat deze gegevens kloppen in het AGB-register.
  • E-mailadres: er moet ten minste één werkend e-mailadres van de onderneming in het AGB-register staan (in de communicatiegegevens). Dit is belangrijk om de werkrelatie met de organisatie te controleren

  De belangrijke informatie van de zorgverlener in het AGB-register:

  • Naam: uw eigen naam wordt gebruikt voor uw account
  • Kwalificaties: voor toegang tot het GLI-register moet één van de volgende kwalificaties gekoppeld zijn aan uw AGB-code: fysiotherapeut leefstijlcoach, oefentherapeut leefstijlcoach, diëtist leefstijlcoach of leefstijlcoach

  Controleer uw gegevens in het AGB-register hier. Klopt de informatie niet? Wijzig dan eerst uw gegevens in het AGB-register. Start de  aanmelding pas als de wijzigingen zijn doorgevoerd.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Mobiele telefoon en authenticatieapp

  Voor toegang tot het GLI-register zijn alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord niet voldoende. U heeft hier ook uw mobiele telefoon bij nodig. Dit noemen we multifactorauthenticatie (MFA). Uw identiteit wordt 2 keer gecontroleerd. De eerste keer via uw wachtwoord en de tweede keer via een persoonlijk apparaat, zoals uw mobiele telefoon.

  Dit gaat bijvoorbeeld via een authenticatieapp, zoals:

  Via deze apps kunt u een QR-code scannen. De app maakt dan een eenmalige code aan. Met deze code kunt u inloggen.

  Een andere manier, anders dan de authenticatieapp, is het gebruik van eenmalige codes via sms. Wilt u gebruikmaken van sms? Kies dan voor de optie ‘Probeer een andere methode’ op het scherm met de QR-code.

  Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op pagina Inloggen & authenticatie.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Uitleg bij vragen

  In de vragenlijst staat naast een aantal titels een groen icoontje. Door op het informatie-icoontje te klikken klapt een informatieveld open met extra uitleg. Als u opnieuw op het icoontje klikt verdwijnt de aanvullende informatie.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Instructievideo – Uitleg darmkanker dashboard

  Regelmatig publiceren wij instructievideo’s over DICA Geneesmiddelen. Hieronder vindt u de instructie voor het darmkanker dashboard waar wij in gaan op de volgende onderwerpen:

  1. Algemene navigatie
  2. Medicatiepagina
  3. Filters
  1. Detailpagina
  2. Therapieflow
  3. Signalen

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  In het Geneesmiddelen dashboard wordt medicatie informatie weergegeven op basis van de add-on geneesmiddelen registratie en DICA registraties. Patiënten worden geïncludeerd vanaf 1-1-2017 op basis van de voor het ziektebeeld relevante DBC diagnosecodes. Indien van deze patiënten een DICA registratie bekend is, wordt deze data gekoppeld. Op die manier is het mogelijk meer details over de patiënt in kaart te brengen en kan de populatie verder gefilterd worden.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe is de benchmark opgebouwd?

  De benchmark bevat data van alle ziekenhuizen die voor het betreffende ziektebeeld deelnemen aan DICA Geneesmiddelen. Dit aantal groeit en verschilt per ziektebeeld.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waar vind ik de filters?

  U kunt de filters vinden rechtsboven in uw browser.

  Door op het pijltje te klikken, sluiten u het filterpanel

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe zie ik de absolute aantallen van de uitkomsten?

  Als met uw muis over de uitkomsten gaat, verschijnt er een pop up met de absolute aantallen van zowel uw instelling als de benchmark.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe wissel ik van weergave op de medicatie en kosten pagina?

  Op de medicatie en kosten pagina zijn verschillende weergaven beschikbaar. Gebruik om te wisselen de drop-down menu’s bovenaan de grafiek.

  Per onderwerp ziet u de huidige selectie. Door te klikken op het pijltje naar beneden ziet u de overige opties.

  Meer informatie over de navigatie door het dashboard vindt u in onderstaande video.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Wat is het verschil tussen de weergaven/niveaus behandeling, werkzame stof en indicatie?

  Op de medicatie, kosten en detail pagina’s kunt u de uitkomsten zien uitgesplitst naar behandeling, werkzame stof of indicatie.

  Op het niveau behandeling wordt gekeken naar welke combinatie van middelen er gegeven is. Indien meerdere middelen gelijktijdig gegeven worden, zijn deze samengevoegd tot een behandeling.

  Op het werkzame stof niveau ziet u de resultaten gegroepeerd per werkzame stof, er wordt geen rekening gehouden met of het middel als monotherapie gegeven wordt of onderdeel is van een combinatietherapie.

  Op het niveau van indicatie worden de resultaten weergegeven uitgesplitst naar indicatie. Dit is de indicatie die in de add-on registratie wordt meegegeven.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waarom bevat de detailpagina er niet altijd dezelfde grafieken?

  De detailpagina is beschikbaar op 3 niveaus (behandeling, werkzame stof, indicatie). Niet alle grafieken zijn voor elke weergave relevant en worden dan niet weergegeven.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waar vind ik extra informatie over wat ik zie?

  Wanneer u met uw muis over op de ‘i’ te klikken, verschijnt er een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziektebeelden, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van ziektebeeld wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is Darmkanker geselecteerd, met de specialisatie Colon.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Meer informatie over de navigatie door het dashboard vindt u in onderstaande video.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Data worden ieder kwartaal geüpdatet en komen 1-2 maanden na afloop van het kwartaal beschikbaar in het dashboard. Na een update wordt de DBC informatie bijgewerkt tot het betreffende kwartaal, daaraan worden de beschikbare DICA gegevens gekoppeld. Registratie in de DICA registratie loopt soms achter, hierdoor kan het zijn dat deze gegevens pas later in het dashboard beschikbaar komen. Op de algemene pagina van de registratie kunt u het aantal patiënten per jaar zien.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziekenhuizen, hoe wissel ik hiertussen?

  Via de account knop linksonder op de pagina kunt u van instelling wisselen. In het dropdownmenu kiest u de naam van de gewenste instelling, in onderstaand voorbeeld is het demoziekenhuis geselecteerd. Door op het pijltje te klikken ziet u eventueel andere locaties die bij uw account horen.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waarom wordt er een COVID-19-module toegevoegd aan de registratie?

  Coronabesmettingen bij patiënten of coronamaatregelen die binnen en buiten het ziekenhuis zijn genomen, kunnen de indicatorresultaten van ziekenhuizen aanzienlijk beïnvloeden. Om een valide kwaliteitsmeting te garanderen is door DICA de COVID-19-module ontwikkeld.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Kiezen wachtwoord

  Tijdens het aanmeldproces moet u een wachtwoord kiezen. Uw wachtwoord moet aan het volgende voldoen:

  • Ten minste 8 karakters
  • Ten minste 3 van de volgende typen:
   • Kleine letters (a-z)
   • Hoofdletters (A-Z)
   • Cijfers (0-9)
   • Speciale karakters (zoals !@#)

  Datum laatste aanpassing 7 september 2020

 • Kiezen van de juiste registratie

  Kies in het linkeruitklapmenu uw organisatie, daarna kiest u in het rechteruitklapmenu de registratie: GLI-2020.

  Het kan zijn dat u bij verschillende organisaties de GLI aanbiedt. Kies in het linkeruitklapmenu de organisatie waar u op dat moment voor wilt registreren.

  Vervolgens moet u verklaren dat u een behandelrelatie met de deelnemers (patiënten) heeft. Vink dit hokje aan.

  Als u op ‘registratie openen’ klikt, wordt u doorgeleid naar de GLI-registratie. U ziet nu alleen de groepen en deelnemers die u begeleidt.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Wat is het Excel-bestand van RIVM?

  Voordat het GLI-register beschikbaar was, bent u door het RIVM gevraagd gegevens van de GLI bij te houden in een Excel bestand. Dit Excel-bestand van RIVM is in 2019 verzonden aan GLI-behandelaren. In dit bestand heeft u gegevens van de GLI-deelnemers en groepen kunnen vastleggen die gestart zijn vóór het GLI-register beschikbaar was.

  Voorbeeld van het Excel-bestand aangeleverd door RIVM

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Hoe kan ik de patiëntkenmerken instellen?

  U kunt de kenmerken van uw patiënt invoeren door middel van de filters. Op deze manier kunt u de uitkomsten van de “Patiënten-zoals-ik” tonen aan uw patiënt. Er zijn drie categorieën filters: Patiënt, Diagnose en Aanpak verwijderen tumor.

  Tijdens het selecteren van de filters, kunt u zien hoeveel patiënten er in de selectie zullen zitten. Dit getal staat achter de filteroptie. Zodra u de filteroptie selecteert, zal deze meteen invloed hebben op de getallen achter de opties van de andere filters. U kunt dus meteen zien hoeveel patiënten er in de nieuwe selectie zullen zitten. Op deze manier kunt u de belangrijkste filters als eerste toepassen, om zo snel mogelijk bij de juiste “patiënten-zoals-ik” uit te komen. 

  Om de gegevens van de geselecteerde “Patiënten-zoals-ik” te zien, klikt u op “Filter toepassen”.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Hoe kan ik wisselen tussen verschillende behandelopties?

  U kunt de uitkomsten van een andere behandeling laten zien. Om dit te doen, klikt u op het pijltje naast “Behandeling” in het menu aan de bovenkant van het dashboard. Er volgt een drop-down menu, waar u een andere behandeling kunt kiezen. De gekozen filterinstellingen blijven hetzelfde.

  Let op! U komt dan weer op het “algemene” tabblad terecht. Vervolgens klikt u op het tabblad van de uitkomsten die u wilt laten zien.

  Als u op “Overzicht” klikt, gaat u terug naar het overzicht waar alle behandelingen te zien zijn.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Wat is het doel van de COVID-19-module?

  De COVID-19-module actualiseert DICA-registraties nog in het huidige registratiejaar (2020). Door het toevoegen van een COVID-19-module kan DICA haar gebruikers blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie, bijvoorbeeld door aanpassing van de casemix-correctie op de nieuwe situatie. Op basis hiervan kan de geleverde zorg in 2020 geëvalueerd en verbeterd worden. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Zoekfunctie

  Met de zoekfunctie rechtsboven in het scherm kunt u zoeken op de naam van de deelnemer en de groep. Voer de volledige naam in voor het juiste zoekresultaat.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • GLI-behandelaar toevoegen

  U voert eenmalig gegevens in over uzelf als GLI-behandelaar. Klik daarvoor in de linkermenubalk op Toevoegen GLI-behandelaar.

  Vervolgens komt u in een scherm, waarin uw eigen gegevens kunt invoeren. U kunt de gegevens wijzigen of aanvullen. U kunt alleen uzelf als GLI-behandelaar invoeren.

  De volgende keer dat u inlogt kunt u direct op uw eigen AGB-code in het overzicht klikken. U gaat dan direct naar uw eigen registratie.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Met wie mag ik het Excel-bestand delen?

  U mag het Excel-bestand alleen delen met MRDM omdat u een overeenkomst tekent met MRDM. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat MRDM de gegevens van de GLI mag verwerken. U mag het Excel-bestand pas opsturen als u de overeenkomsten heeft getekend. MRDM neemt contact met u op hoe u dit bestand op een veilige manier kan verzenden naar MRDM.

  Let op, u mag het Excel-bestand niet met andere partijen delen, ook niet met RIVM.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Hoe zie ik de absolute patiëntenaantallen?

  Na het selecteren van de juiste filters, kunt u in het overzicht zien hoeveel soortgelijke patiënten een bepaalde behandeling hebben ondergaan. Na het selecteren van één van deze behandelingen, zult u dus ook de uitkomsten zien die op dit aantal patiënten gebaseerd is.

  Als u een behandeling selecteert, ziet u in het eerste, “algemeen” tabblad, het absolute patiëntenaantal van de ‘Patiënten-zoals-ik’, samen met het absolute patiëntenaantal van ‘Alle patienten’.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Welke informatie staat in het dashboard?

  Zodra de filters ingesteld zijn en een behandeloptie is gekozen, komt u bij de betreffende informatie terecht. Deze informatie is opgedeeld in verschillende tabbladen: Algemeen, Complicaties, Verloop behandeling, Patiënten scores en Uitleg.
  De klinische uitkomsten zijn te vinden in Complicaties, Verloop behandeling, Patiënten scores. In Algemeen en Uitleg staat onder andere informatie over hoe het dashboard gebruikt kan worden

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Per wanneer is de COVID-19-module beschikbaar?

  Vanaf 8 augustus wordt de Covid-19-module toegevoegd aan 17 DICA-registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD, DSAA, DUCA en NBCA. Naar verwachting zullen de registraties uiterlijk per 14 augustus de COVID-19-module kunnen inzien. 

  De module is generiek voor de 17 DICA-registraties en kunt u vinden in de Survey/datadictionary van de registraties waaraan u deelneemt.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Verplichte velden

  Een rode balk en een rood uitroepteken geven aan dat u verplicht bent om iets in te vullen. Het uitroepteken verdwijnt zodra de data is ingevuld.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Navigatie door het register

  In de linkermenubalk staan de categorieën van de registratie. Hier kunt u uw eigen gegevens als GLI-behandelaar bekijken of die van de individuele deelnemers of groepen die u begeleidt.

  U kunt een deelnemer of groep toevoegen of wijzigen door op die categorie te klikken.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Toestemming van de GLI-deelnemers

  U moet toestemming vragen aan alle deelnemers die gestart zijn met de GLI, ook als ze eerder gestart zijn en zelfs als ze de GLI al hebben afgerond. Meer informatie vindt u hier.

  Op het toestemmingsformulier wordt op 5 niveaus toestemming gevraagd. U mag de gegevens van de deelnemer opsturen als de deelnemer toestemming geeft voor de opslag van zijn gegevens in het GLI-register. Dit is vraag 1 op het toestemmingsformulier.

  Kruist de deelnemer nee aan bij vraag 1? Dan mag u deze gegevens niet naar MRDM sturen. U moet de gegevens van deze deelnemer eerst verwijderen uit het Excel-bestand.

  Kruist de deelnemer ja aan bij vraag 1 en nee bij één of meer van de andere vragen (vraag 2 t/m 5)? Dan mag u het Excel-bestand wel verzenden naar MRDM.

  Staan de gegevens in het register nadat u het bestand heeft verzonden naar MRDM? Dan moet u nog wel handmatig invoeren waar uw cliënten op het toestemmingsformulier wel en geen toestemming voor geven.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Hoe gebruik ik het filterpanel?

  U kunt de filters vinden aan de rechterkant van uw browser. Zodra u de filters heeft geselecteerd, kunt u het filterpanel verbergen door op de “Filter” knop te klikken. Ook kunt u het panel weer tevoorschijn halen door op diezelfde knop te drukken. Zie het voorbeeld hieronder.

  Het filterpanel bestaat uit drie categorieën: patiënt, diagnose en aanpak verwijderen tumor. U kunt in totaal én per categorie gemakkelijk zien welke en hoeveel filters er zijn geselecteerd. Het aantal (totale) filters verschijnt naast de (algemene) filterknop. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van de geselecteerde filters. 

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Is de COVID-19-module verplicht?

  De COVID-19-module is niet verplicht. Vanuit DICA wordt er geadviseerd om de COVID-19-module toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat de indicatorresultaten van ziekenhuizen een onjuist beeld geven van de geleverde zorg.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Waarschuwingsteken

  Het uitroepteken kan aangeven dat er in dat veld een onwaarschijnlijke waarde is ingevoerd. Dit is bedoeld om de ingevulde waarde onder de aandacht te brengen. Het uitroepteken verdwijnt nadat u een waarschijnlijke waarde heeft ingevuld.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Deelnemer invoeren of bijwerken

  In de categorie Deelnemers vindt u een overzicht van de deelnemers die al in het systeem staan.

  De deelnemers zijn alfabetisch gesorteerd. Begin de achternaam bij voorkeur met een hoofdletter. Dit is van invloed op de sortering.

  Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe deelnemer toe te voegen aan de registratie.

  Voordat u overige gegevens kunt invoeren, moet u in het systeem eerst bevestigen dat de deelnemer de toestemmingsverklaring (informed consent) heeft getekend.

  Links in de menubalk verschijnen de vragenlijsten die u moet doorlopen om alle gegevens van de deelnemer in te voeren.

  U kunt de ingevoerde antwoorden wijzigingen door naar de vraag in de menubalk te gaan en het antwoord te wijzigingen.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Ik ga gegevens aanleveren via mijn EPD

  U kunt niet het Excel-bestand opsturen naar MRDM als u gegevens gaat aanleveren via het elektronisch patiëntendossier (EPD).

  De meeste gegevens staan al in het EPD en worden rechtstreeks doorgestuurd naar MRDM. Tijdens het aanmeldproces krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de EPD-pilot.U gaat meedoen aan de pilot om gegevens aan te leveren via het elektronisch patiëntendossier (EPD). De meeste gegevens staan al in het EPD en worden rechtstreeks doorgestuurd naar MRDM. Tijdens het aanmeldproces krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de EPD-pilot.

  Datum laatste aanpassing 23 september 2020

 • Hoe maak ik een export?

  Via de actieknop in de menubalk kunt u een PDF-export maken van alle pagina’s. U krijgt dan de uitkomsten van alle pagina’s, inclusief bijbehorende uitleg, grafieken en de geselecteerde filters.

  Voor de PDF-Exports wordt gebruik gemaakt van de printfunctie van uw browser. U kunt hierbij kiezen tussen het “afdrukken” en “opslaan als PDF” van de uitkomsten. Onderstaand voorbeeld komt uit Google Chrome. In het Bestemming dropdownmenu kiest u hierbij voor bijvoorbeeld het opslaan als PDF.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Waar vind ik extra informatie over wat ik zie?

  Wanneer u met uw muis over op de ‘i’ te klikken, verschijnt er een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld. Ook kunt u veel informatie en begrippen vinden in het betreffende implementatiehandboek.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Wat wordt met de data uit de COVID-19-module gedaan?

  Na ontvangst van data worden de uitkomsten geanalyseerd. Indien nodig zullen de data gebruikt worden om gecorrigeerde indicatorresultaten te leveren of om de casemix-correctie aan te passen. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Opslaan gegevens

  Alle wijzigingen die gedaan worden, worden automatisch opgeslagen in het systeem als u verbonden bent met het internet. Of uw wijzigingen opgeslagen zijn, kunt u links boven de menubalk controleren.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Meting van deelnemer invoeren of bijwerken

  Ga naar de deelnemer om een meting in te voeren. U kunt bij de gewenste deelnemer komen via de overzichtslijst van deelnemers, de zoekfunctie of via de deelnemerslijst in de groep.

  Klik op Metingen onderaan in het uitgeklapte menu.

  Hier vindt u het overzicht van de geregistreerde metingen. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe meting in te voeren.

  Wilt u een bestaande meting wijzigingen? Klik op de betreffende meting. U kunt dan een antwoord wijzigingen of aanvullen.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Mijn bestand komt niet overeen met het Excel-bestand van RIVM

  U heeft gegevens bijgehouden in een ander Excel-bestand, dan het bestand dat u van het RIVM heeft ontvangen. Bijvoorbeeld een bestand dat u zelf heeft gemaakt of wat u aangeleverd heeft gekregen van de interventie-eigenaar.

  Gegevens uit andere Excel-bestanden dan die van het RIVM mogen niet ontvangen worden door MRDM, vanwege privacywetgeving (AVG). In dit geval moet u de gegevens handmatig in het register invoeren.

  Datum laatste aanpassing 23 september 2020

 • Welke vragen staan er precies in de COVID-19-module?

  De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen over (verdenking op) COVID-19 besmettingen van patiënten, die de kwaliteit van hun behandeling beïnvloed kan hebben. Bijvoorbeeld of er voor of na de behandeling sprake was van een verdenking op COVID-19. 

  De vragen zijn vanaf 8 augustus terug te vinden in Survey of de datadictionary van de betreffende registraties.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Verwijderen gegevens

  Als u per ongeluk een verkeerd antwoord heeft aangeklikt, moet u dit verkeerde antwoord eerst verwijderen (via de delete-/backspaceknop op uw toetsenbord). U kunt vervolgens het juiste antwoord alsnog intypen.

  Als u per ongeluk een deelnemer of groep heeft aangemaakt, kunt u rechtsboven op de prullenbak klikken om de deelnemer of groep weer te verwijderen.

  Let op! Wilt u een deelnemer helemaal verwijderen, maar heeft u de deelnemer al gekoppeld aan een groep? Dan moet u extra handelingen uitvoeren. Lees hier wat u moet doen om de deelnemer of groep in dat geval te verwijderen.

  Wil u een deelnemer verwijderen uit de groep? Lees hier wat u moet doen.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Groep invoeren of bijwerken

  In de categorie Groepen vindt u een overzicht van de behandelgroepen die u heeft geregistreerd.

  De groepen zijn gesorteerd op startdatum (nieuw naar oud) en vervolgens op volgorde van nummering.

  Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe groep toe te voegen aan de registratie en de gegevens in te voeren.

  Klik op een groep om alle gegevens van de groep te zien en welke deelnemers aan de groep gekoppeld zijn. U kunt hier ook gegevens wijzigen.

  Klikt u op een deelnemer, dan wordt u doorgeleid naar het gegevensoverzicht van deze deelnemer. U kunt dan bijvoorbeeld een nieuwe meting registreren. In het groepsoverzicht kunt u ook deelnemers koppelen of toevoegen aan de groep.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Invoeren van nieuwe deelnemers in het online GLI-register

  U kunt al beginnen met het invoeren van nieuwe deelnemers in het GLI-register wanneer u wacht op bericht van MRDM. Belangrijk is dat u alleen deelnemers invoert die niet in het Excel-bestand staan. Anders staan deze deelnemers straks dubbel in het GLI-register.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Moet de COVID-19-module met terugwerkende kracht gevuld worden?

  De module wordt met terugwerkende kracht toegepast op alle patiënten die in 2020 zijn behandeld. Er wordt zoveel mogelijk ingezet  op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

  Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM. Een andere methode is om de variabelen uit het EPD (of ander bronsysteem) te extraheren en deze via batch aan te leveren. Door gebruik te maken van de NICE-export of batchaanlevering hoeft u niet per patiënt alle gegevens handmatig in te vullen.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Koppelen van deelnemer aan een groep

  Het koppelen van een deelnemer aan een groep kan op twee manieren:

  1. Koppelen vanuit de groep

  Wilt u geregistreerde deelnemers koppelen aan een groep? Ga naar de groep waaraan u deelnemers wilt koppelen. Klik dan in deze groep op Klik hier voor de optieset. U ziet dan een lijst met alle deelnemers die u eerder heeft geregistreerd . Kies dan de deelnemer die u aan de groep wilt koppelen.

  U kunt ook een nieuwe deelnemer registreren. Klik daarvoor op Toevoegen deelnemer. Deze deelnemer wordt vervolgens direct gekoppeld aan de groep.

  Voegt u perongeluk een deelnemer toe? Dan verwijdert u de deelnemer door op de prullenbak te klikken.

  2. Koppelen vanuit de deelnemer

  Wilt u een groep toewijzen aan een deelnemer? Ga naar de deelnemer die u wilt koppelen aan een groep. Klik vervolgens in het uitklapmenu van deze deelnemer op Behandelgroep.

  Klik vervolgens op Klik hier voor de optieset en selecteer een bestaande groep. Heeft u de gewenste groep nog niet geregistreerd? Dan kunt u dit veld later invoeren of koppelen via het groepsoverzicht, zoals hierboven beschreven.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Controleer het Excel-bestand

  U kunt alleen een Excel-bestand opsturen naar MRDM dat gelijk is aan het bestand dat u heeft ontvangen van RIVM. Ander soort bestanden kunt u niet aanleveren.

  Controleer uw bestand op de volgende punten en pas eventueel aan:

  1. gebruik de antwoordopties zoals voorgedrukt in het Excel-bestand van RIVM. Afwijkende invoer kan niet verwerkt worden.
  2. Breng geen wijzigingen aan in de naamgeving van de tabbladen. De tabbladen met groepen heten Groep 1, Groep 2, etc. Het tabblad met gegevens van de GLI-behandelaar heet Aanbieder informatie.
  3. Zorg dat de (geboorte)data in het gewenste formaat zijn genoteerd (dd-mm-jjjj)
  4. Voer de deelnemers in op opeenvolgende regels. Laat geen witregels ertussen.
  5. Heeft u uw AGB-code vermeld in het tabblad van de GLI-aanbieder?
  6. Verwijder extra gegevens die u in het Excel-bestand heeft toegevoegd. Alleen gegevens die in het originele Excel-bestand zijn gevraagd, mag u opsturen naar MRDM. Anders zorgt u voor een datalek.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard. De specifieke informatie over de betreffende registratie en de gebruikte methodologie, kunt u vinden in het betreffende Codman Patients implementatie handboek.

  Datum laatste aanpassing 7 oktober 2020

 • Hoe vaak worden de data bijgewerkt?

  De data in het dashboard worden elke maandagochtend bijgewerkt. Alle data die de week daarvoor zijn ingevoerd, zijn vanaf dat moment beschikbaar.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

 • Hoe wordt de registratielast zo laag mogelijk gehouden voor de COVID-19-module?

  De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen.  Er wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

  Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM. Een andere methode is om de variabelen uit het EPD (of ander bronsysteem) te extraheren en deze via batch aan te leveren.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Verwijderen van gekoppelde deelnemers of groepen

  1. Deelnemer verwijderen uit behandelgroep

  Wanneer u een deelnemer wilt verwijderen die al aan een groep gekoppeld is, dient u eerst bij de deelnemers informatie de behandelgroep los te koppelen.

  U gaat hiervoor naar de betreffende deelnemer en klikt of het hoofdstuk behandelgroep. Vervolgens klikt u op klik hier voor de optieset.

  Er verschijnt nu een venster met daarin alle behandelgroepen die in uw registratie bekend zijn. Vervolgens klikt u op Clear Selected Values. De deelnemer is nu niet meer zichtbaar in de deelnemerslijst bij de groep.

  U kunt nu de deelnemer verwijderen door op de prullenbak te klikken. Let op! Verwijder alleen deelnemers die u per ongeluk heeft ingevoerd. U bewaart wel de gegevens van de deelnemers die niet meer bij u onder behandeling zijn, maar dat wel zijn geweest.

  2. Groep verwijderen

  Wilt u een groep verwijderen waar al deelnemers aan gekoppeld zijn? Zet deze deelnemers dan eerst over naar een andere groep of verwijder de behandelgroep bij de deelnemer.

  Om de deelnemers over te zetten gaat u naar de nieuwe gewenste groep en selecteert u de deelnemer in de lijst, zoals hier beschreven.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Excel-bestand opsturen naar MRDM

  Wilt u het Excel-bestand opsturen naar MRDM? Geef dit dan aan op het online aanmeldformulier voor het GLI-register. MRDM neemt contact met u op hoe u dit bestand op een veilige manier kan verzenden naar MRDM. Lever het bestand alleen op deze manier aan.

  U ontvangt bericht van MRDM zodra de informatie uit het Excel-bestand in het GLI-register staat.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Welke aanleverroutes zijn er voor de COVID-19-module?

  U kunt op drie manieren de COVID-19-module aanleveren bij MRDM: 1) Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM, 2) via batchaanlevering en 3) door middel van handmatig invullen in Survey.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Samenvoegen of overzetten van groepen

  Wilt u twee groepen samenvoegen? Zet dan de deelnemers van de ene groep over naar de gewenste nieuwe groep.

  Ga hiervoor naar de groep waar u de deelnemers aan toe wilt voegen.  U selecteert vervolgens de deelnemer in de lijst, zoals hier beschreven

  Let op! Verwijder de ‘oude’ behandelgroepen niet, zodat de informatie van de groep bewaard blijft.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Controleer en vul gegevens aan in GLI-register

  U ontvangt bericht van MRDM zodra de informatie uit het Excel-bestand in het GLI-register staat.

  Als u inlogt in het GLI-register ziet u de deelnemers staan die in uw Excel-bestand stonden. Vul de ontbrekende informatie aan bij deze deelnemers, zoals de antwoorden op het toestemmingsformulier.

  Controleer tenslotte of alle gegevens, die in het GLI-register staan, kloppen. Let ook op eventueel dubbele voorkomende deelnemers in het register. U kunt gegevens zelf wijzigingen in het register

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Ik wil de COVID-19-module via batch aanleveren. Hoe werkt dit en hoe meld ik me aan?

  Door data uit het EPD te ontsluiten kan reeds geregistreerde data in een batch worden aangeleverd. Bij het samenstellen van de batch kunt u ICD-10 codes voor de ‘verdenking op COVID-19’ (U07.2) en een ‘vastgestelde COVID-19’ (U07.1) gebruiken om de benodigde variabelen te extraheren uit EPD of ander bronsysteem. Heeft u een batch-contract voor de betreffende registratie(s) en wilt u via deze route ook de COVID-19-module aanleveren? Dan kunt u de betreffende variabelen toevoegen aan uw batch.

  Heeft u nog geen Connect contract? Neem dan contact op met de MRDM Servicedesk: servicedesk@mrdm.nl of 088 57 000 30. 

  Klik hier voor meer informatie over de inrichting van uw batch traject.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Hoe wissel ik de taal van het dashboard?

  U verandert de taal van uw Codman Patients dashboard door op het “instellingen”-icoon te klikken, vervolgens op het pijltje naast NL of EN te klikken en de gewenste taal te kiezen.

  Datum laatste aanpassing 7 oktober 2020

 • Ik wil de COVID-19-module handmatig aanleveren. Hoe werkt dat?

  Uiteraard is het mogelijk om ook handmatig de COVID-19-module (aan) te vullen. Ga in dit geval naar:  https://survey.mrdm.eu

  Dit gaat volgens dezelfde route als de reguliere aanlevering en zoals u ook gewend bent. Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd. 

   Let op: u kunt niet handmatig registreren voor registraties die voor uw ziekenhuis door IKNL aangeleverd worden. Gebruik dan een van de andere opties (NICE export of batch). 

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Ik wil de COVID-19-module via NICE-exports aanleveren. Hoe werkt dit en hoe meld ik me aan?

  Het grootste gedeelte van de COVID-19-module bestaat uit variabelen die al geregistreerd staan in de NICE-registratie. NICE zal op twee momenten een export beschikbaar stellen van uw geregistreerde data: 

  • In september/oktober 2020
  • Januari/februari 2021

  Klik hier voor gedetailleerde informatie voor aanmelding en aanlevering van deze methode.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Kan ik na gebruik van batch of NICE-export, de COVID-19-module ook nog handmatig aanpassen?

  Indien u via NICE-export of batch aanlevert, dan kunt nadien de gegevens handmatig aanvullen of corrigeren in Survey. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u bepaalde gegevens wilt aanpassen of finaliseren. 

  Let hierbij wel op het volgende: 

  Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. 

  Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Hoe kan ik de COVID-19-module invullen als IKNL de aanleveringen voor ons ziekenhuis verzorgt?

  De registraties die door IKNL voor uw ziekenhuis worden verzorgd kunt u niet handmatig aanvullen/aanleveren. Voor deze registraties is het alleen mogelijk om via een NICE-export of per batch aan te leveren.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Zijn er kosten verbonden aan het aanleveren van de COVID-19-module?

  De aanlevering van de COVID-19-module is kosteloos voor aanlevering middels de NICE-export of handmatig). Indien u reeds over een Connect-contract beschikt voor de betreffende registratie is batchaanlevering van de COVID-19-module daarin inbegrepen.

  Datum laatste aanpassing 28 oktober 2020

 • Wat is het verschil tussen de COVID-19-module en de COVIDSurg II Snapshot onderzoek?

  Met de COVID-19-module actualiseert DICA de kwaliteitsregistraties nog in het huidige registratiejaar zodat we u kunnen blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie. De module is generiek voor alle DICA-registraties.

  Het COVIDSurg II Snapshot onderzoek voegt een onderzoeksmodule toe aan de chirurgische DICA-registraties. Het onderzoek wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Deelnemers aan het het COVIDSurg II onderzoeksconsortium kunnen hiermee een groter aantal Covid-19 gerelateerde gegevens registreren in Survey. Deelname is op aanvraag.

  Chirurgische vakgroepen bepalen zelf voor welke DICA-registraties zij een onderzoeksmodule willen invullen. Bij deelname stellen de vakgroepen registratiedata en de verzamelde data van het Snapshot onderzoek ter beschikking aan het onderzoeksconsortium en participeren in daaruit voortvloeiende analyses en publicaties. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u mailen naar covidsurg@dica.nl

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Waar vind ik de COVIDSurg II Snapshot onderzoeksvragen?

  Voor de deelnemende DICA-registraties zijn er aanvullende vragen toegevoegd. Als u in de COVID-19-module de laatste vraag: ‘Doet u mee met de COVIDSurg II Snapshot?’ met ‘ja’ beantwoordt, dan worden de vragen voor de COVIDSurg II Snapshot zichtbaar voor u.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • DGOA: Dien ik voor elke behandeling een nieuwe COVID-19 module toe te voegen of alleen bij de eerste behandeling?

  Het is de bedoeling om bij iedere behandeling (operatie) opnieuw een COVID-19 module toe voegen. Tenzij er geen operatie plaatsvindt, dan dient het voor de betreffende behandeling voor de patiënt te worden toegevoegd.

  Datum laatste aanpassing 1 oktober 2020

 • Mobiele telefoon koppelen (multifactorauthenticatie)

  Voor toegang tot de MRDM applicaties zijn alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord niet voldoende. U heeft hier ook uw mobiele telefoon bij nodig. Dit noemen we multifactorauthenticatie (MFA). Uw identiteit wordt 2 keer gecontroleerd. De eerste keer via uw wachtwoord en de tweede keer via een persoonlijk apparaat, zoals u mobiele telefoon.

  Dit gaat bijvoorbeeld via een authenticatieapp, zoals:

  QR-code scannen

  Bij het instellen van MFA wordt u gevraagd om een QR-code te scannen met uw authenticatieapp.

  1. Open de authenticatieapp op uw telefoon
  2. Scan de QR-code met de authenticatieapp
  3. Vul de 6-cijferige code in die u ziet op uw mobiele telefoon

  Heeft u deze stappen doorlopen? Dan ontvangt u een herstelcode waarmee u kunt inloggen als u uw telefoon kwijt bent. Bewaar deze code dus goed.

  Sms gebruiken

  Lukt het u niet om de QR-code te scannen? Dan kunt u ook gebruikmaken van sms als tweede factor. Klik hiervoor op de link ‘Probeer een andere methode’.

  Ga naar de pagina Inloggen & authenticatie voor meer informatie.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Voeg nieuwe organisatie toe

  1. Log in op het Self-service portaal
  2. Klik op Koppel nieuwe organisatie
  3. Voer de AGB-code in van de onderneming uit het AGB-register. Het is niet mogelijk een vestiging aan te melden
  4. Controleer de opgehaalde data uit het AGB-register en selecteer de gewenste opties voor de organisatie (naam en het adres) via de dropdownmenu’s
   • Klopt de data niet? Dien dan een wijzigingsverzoek in bij het Vektis AGB-register en en start het koppelproces nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd.
   • Belangrijk: MRDM gebruikt de details uit het AGB-register voor het opstellen van de overeenkomsten. Het is niet mogelijk om deze later te wijzigen. Controleer de data dus goed.
  5. Selecteer het e-mailadres van de organisatie via het dropdownmenu
   • Bij de controlestap ontvangt het gekozen e-mailadres een bevestigingsverzoek. Zorg er dus voor dat u toegang heeft tot dit e-mailadres of geef instructies aan de persoon binnen de organisatie die toegang heeft tot deze inbox.
   • Staat er geen of een onjuist e-mailadres? Dien dan eerst een wijzigingsverzoek in voor het Vektis AGB-register.
   • Deze controlestap is niet nodig (automatische verificatie) als in het aanmeldproces hetzelfde e-mailadres wordt gebruikt als in het AGB-register. In dat geval is er namelijk al toegang tot de inbox van de organisatie en is een extra controle niet nodig.
  6. Selecteer het electronisch patientendossier (EPD) dat gebruikt wordt in uw organisatie. Via sommige EPD’s kunt u automatische gegevens aanleveren.
   • Maakt u geen gebruik van een EPD? Dan kunt u dit ook als optie aangeven
   • Op de website van RIVM vindt u meer informatie over deze pilot
   • Maakt u gebruik van een van de (geplande) aangesloten EPD’s, dan krijgt u aanvullende informatie toegestuurd.

  Datum laatste aanpassing 2 december 2020

 • Controle/bevestiging door organisatie

  De organisatie ontvangt een e-mail om u te bevestigen als contactpersoon van de organisatie. Is uw e-mailadres hetzelfde als die van de organisatie in het AGB-register? Dan wordt deze stap overgeslagen.

  Heeft u het formulier verzonden? Dan ontvangt het gekozen e-mailadres een verificatieverzoek. Hierin staan de ingevoerde contactinformatie (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van de contactpersoon en de gegevens over de organisatie (naam en AGB-code).

  De organisatie moet het verzoek accepteren. Daarna kunt u verder met het koppelen van de organisatie. U of iemand binnen de organisatie moet hiervoor op Accepteren klikken in de e-mail met het bevestigingsverzoek. U ontvangt een e-mail als dit is gebeurd. Tegelijk ontvangt u ook de opdracht- en verwerkersovereenkomst met MRDM in een aparte e-mail.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Ondertekenen overeenkomsten

  Om gebruik te maken van het register moet u de Opdrachtovereenkomst en Verwerkersovereenkomst ondertekenen. Dit doet u digitaal via DocuSign. De overeenkomsten mogen alleen getekend worden door een tekenbevoegde persoon binnen uw organisatie. Bent u niet tekenbevoegd? Stuur de overeenkomsten dan via DocuSign door naar de tekenbevoegde persoon van de organisatie. Dit is bijvoorbeeld een bestuurslid of iemand van de directie.

  Het proces van ondertekenen van de overeenkomsten verloopt als volgt:

  Lees meer over de Overeenkomsten.

  Datum laatste aanpassing 1 december 2020

 • Uitnodigen van gebruikers

  1. Log in op het Self-service portaal
  2. Selecteer de organisatie waarvoor u een nieuwe gebruiker wilt uitnodigen
  3. Klik op Gebruiker uitnodigen
  4. U kunt gebruikers uitnodigen via een automatische e-mail of door zelf een link te sturen. Bijvoorbeeld via chat of sms.
  5. Een gebruiker kan het aanmeldformulier openen door op de uitnodigingslink te klikken

  Belangrijk: deze uitnodigingslink is specifiek voor uw organisatie, deel de link niet met anderen.

  Ontvangt u een aanmelding van een gebruiker? Dan moet u deze aanmelding eerst bevestigen of weigeren. Na bevestiging heeft een gebruiker pas toegang.

  Aanmelding van iemand buiten de organisatie

  Heeft iemand van buiten uw organisatie aanmeldlink ontvangen? Dan heeft deze persoon niet zomaar toegang tot uw registratie zonder uw toestemming. Weiger het aanmeldverzoek en neem contact op met de MRDM Servicedesk. MRDM blokkeert de huidige registratielink en stuurt u een nieuwe.

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • De ‘voltooien’-knop verschijnt niet

  Dit betekent dat u nog niet alle vereiste velden heeft ingevuld. U kunt deze velden vinden door aan de linkerkant met de ‘Invullen’-knop te navigeren.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Beoordeel nieuwe aanmelding

  1. Meldt een nieuwe gebruiker zich aan voor de organisatie? Dan ontvangt u als contactpersoon een e-mail.
  2. Log in op het Self-service portaal
  3. Selecteer uw organisatie waar de gebruiker zich heeft aangemeld
  4. Klik op de knop Wijzig status bij de naam van de nieuwe gebruiker
   • Klik op Activeren om de aanmelding goed te keuren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het register
   • Klik op Afkeuren om de aanmelding af te keuren
  5. Heeft u de status gewijzigd? Dan ontvangt de gebruiker een e-mail. Hierin staat ook waar ze kunnen inloggen in het register

  Datum laatste aanpassing 8 september 2020

 • Wij willen de overeenkomst niet tekenen

  Als u de overeenkomst niet wilt aangaan, kunt u dit aangeven door via ‘overige acties’ de overeenkomst te weigeren. De overeenkomst wordt dan ongeldig verklaard. Dit betekent dat u geen gebruik kan maken van de in het overeenkomst beschreven diensten.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Mijn link voor DocuSign is verlopen

  Om veiligheidsredenen verloopt de DocuSign-link standaard na 48 uur.

  Indien u de link daarna aanklikt krijgt u direct een nieuwe link toegestuurd vanuit DocuSign.

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

 • Iemand anders moet tekenen. Hoe stuur ik de overeenkomsten door in DocuSign?

  Bent u niet tekenbevoegd?

  • Klik op de knop ‘overige acties’
  • Kies voor voor ‘toewijzing wijzigen’
  • Geef de gegevens op van iemand die tekenbevoegd is

  Datum laatste aanpassing 9 september 2020

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.