Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind u de meest voorkomende vragen die binnenkomen bij de servicedesk. Staat uw antwoord er niet bij? Of neem contact met ons op.

 • Alle
 • Account
 • Batch
 • Codman
  • Algemeen
  • Beschrijvingen
  • Exploratief
  • Geneesmiddelen
  • Indicatoren
 • COVID-19
 • DocuSign
 • GLI
  • [To translate]
  • CP Step by step
  • CP troubleshoot
  • DocuSign
  • HP Step by step
  • HP troubleshoot
  • Login and auth0
  • Self administration users
  • Self employed Step by step
  • Self employed troubleshoot
  • Self-administration organizations
 • MRDM
 • Multi-factor Authentication
 • Survey
 • Waar kan ik documenten vinden over de registraties of projecten?

  We maken onderscheid in 3 typen documenten:

  • CRF: platte uitdraai van de registratie of het project met alle vragen
  • XSD: technisch document om de batch-uploads te kunnen inrichten
  • Data dictionary: Excel document waarin de structuur van de registratie of het project wordt beschreven zoals deze bij ons is gedefinieerd. De datadictionary geeft u een overzicht van welke data wordt uitgevraagd en welke waarden u kunt aanleveren.

  Deze documenten zijn te downloaden van onze Documentatie pagina.

  Datum laatste aanpassing 27 september 2019

 • Is MRDM gecertificeerd?

  Ja, dat zijn we. Om de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen werkt MRDM met de NEN 7510:2011 en ISO 27001:2013-normen voor informatieveiligheid en voldoen we aan de AVG.

  Op basis van deze normen richt MRDM haar beleid, processen en controles in. De NEN 7510:2011 is een Nederlandse norm voor informatieveiligheid specifiek gericht op de zorgsector. De ISO 27001:2013 is een internationaal erkende norm gericht op informatieveiligheid.

  Datum laatste aanpassing 18 juli 2019

 • Welke website gebruik ik om data te registreren?

  Om data te registreren gaat u naar de website survey.mrdm.eu. Als u geen account heeft, kunt u contact opnemen met de servicedesk.

  Datum laatste aanpassing 26 juli 2019

 • Hoe werkt het registreren van data?

  Op deze website vindt u een handleiding waar waarin stap voor stap wordt beschreven hoe u ons registratiesysteem Survey gebruikt.

  Datum laatste aanpassing 12 november 2019

 • Hoe stel ik een batch samen?

  Op deze website vindt u alle informatie over batches, bijvoorbeeld hoe u een batch samenstelt en over het productie– en testtraject.

  Datum laatste aanpassing 20 december 2019

 • Hoe wordt mijn batchaanlevering gevalideerd?

  We valideren batches op basis van business logic en medische validaties. De persoon die de batch bij ons heeft aangeleverd ontvangt een validatierapport. Dit rapport bevat onder andere de aantallen in de batch en de fouten die in de batch zitten, om correcties te faciliteren. Het validatierapport bevat drie bestanden:

  • qualityCheckTotals: in deze PDF vindt u de errors die in uw batch aanwezig zijn.
  • importTotals: in deze PDF vindt u de aantallen per dataset die in de batch zijn aangeleverd.
  • qualityReport: in dit Excelbestand vindt u de specifieke error per aangeleverde patiënt terug. Op deze manier kunt u de aanpassingen per patiënt doorvoeren om eventueel een nieuwe batch aan te leveren.

  Datum laatste aanpassing 4 september 2019

 • Hoe bereik ik Codman?

  U kunt Codman bereiken via apps.mrdm.nl. U komt standaard op de overzichtspagina van het dashboard dat u het laatst gebruikt heeft. Via de paarse knop in de linkerbovenhoek kunt u wisselen tussen de verschillende dashboards. Elke dashboard heeft zijn eigen overzichtspagina, waarop u de registraties ziet staan waar u toegang toe heeft.

  Datum laatste aanpassing 31 juli 2020

 • Hoe kan ik toegang krijgen tot het dashboard?

  Als u nog geen account heeft en u wilt graag wel een account voor het Codman Exploratie dashboard kunt u contact opnemen met de Servicedesk. Om toegang te krijgen moet u een mail sturen met de contactpersoon in de cc. De contactpersoon kan u ook rechtstreeks aanmelden door zelf een mail te sturen. Het is ook mogelijk om via een daartoe geautoriseerd persoon binnen het ziekenhuis toegang te krijgen. Dit is een persoon die het ziekenhuis zelf aanwijst. Als bij u niet bekend is wie de contactpersoon is van de betreffende registratie(s) dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk. De mail kunt u sturen naar servicedesk@mrdm.nl.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik kan niet inloggen of ik word steeds uitgelogd, hoe komt dit?

  Codman maakt gebruik van cookies om uw gebruikersrechten te onthouden. Wanneer u cookies heeft uitgeschakeld werkt het dashboard niet. Wanneer u cookies voor derden heeft geblokkeerd, wordt u na elke klik in het dashboard uitgelogd, omdat uw rechten niet worden opgeslagen. Voor een fijne ervaring is het daarom nodig dat u deze deblokkeert. Hoe u dit doet leest u op
  https://www.whatismybrowser.com/detect/are-cookies-enabled.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Welke browsers ondersteunen jullie?

  De aanbevolen browser voor Codman zijn Google Chrome en Mozilla Firefox. De dashboards kunnen ook worden gebruikt via Safari, Microsoft Edge en Internet Explorer versie 11.
  Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om een verouderde versie van de browser Internet Explorer te ondersteunen. Internet Explorer versie 10 of ouder is te oud om de noodzakelijke veiligheidsprotocollen te ondersteunen. Dit vergroot de kans op bijvoorbeeld datalekken. In overleg met de privacy/security officers is besloten het Codman Dashboard niet op deze browserversies te ondersteunen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe verander ik de taal van mijn Codman Dashboard?

  U verandert de taal van uw Codman Dashboard door op het icoon met het hoofd te klikken en vervolgens op het pijltje naast NL of EN te klikken en de gewenste taal te kiezen.

  Datum laatste aanpassing 11 juni 2020

 • Ik zie geen patiëntnummers, terwijl ik deze wel mag zien

  Bij het aanmaken van accounts worden standaard anonieme rechten gekoppeld aan uw account. Dat wil zeggen dat u in het Codman Exploratief en Indicatoren dashboard geen patiëntnummers (upn’s) ziet. Als u dat wenst dan kunt u dat in een mail aan de Servicedesk kenbaar maken. De mail kunt u sturen naar servicedesk@mrdm.nl. Alleen naar aanleiding van een schriftelijk verzoek kunnen de volledige rechten worden uitgegeven. Ook gelden de anonieme accounts als u al rechten heeft en er wordt een registratie aan uw account toegevoegd. In de aanvraag moet expliciet worden gevraagd om volledige rechten tot een bepaalde registratie.

  Datum laatste aanpassing 2 juni 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Het Indicatorendashboard is elke dinsdag uiterlijk 12:00 uur bijgewerkt. In de rechterbovenhoek ziet u een datum van het laatste bijwerkmoment. Deze geeft het moment aan van de laatste data-invoer die is meegenomen in de update. Alle data die vóór dat tijdstip zijn verwerkt, zijn vanaf nu zichtbaar op het dashboard.

  Tijdens de Transparantieportaal Zorg periode worden de data in het dashboard ook aan het einde van de week bijgewerkt.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere registraties, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van registratie wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is de DASA geselecteerd.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wat doet de ‘Naar Indicatoren 2020’ knop?

  Elk jaar worden de registraties bijgewerkt, er komen nieuwe variabelen bij, of bestaande variabelen worden uitgebreid. Op basis hiervan kunnen of moeten de indicatoren net iets anders berekend worden. Via deze knop ziet u de indicatoren volgens de berekeningen van 2019/2020.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe maak ik een export?

  Via de actieknop in de rechterbovenhoek kunt u een PDF-export maken van de gehele pagina. U krijgt dan de uitkomsten van alle indicatoren op de pagina waar u op staat, inclusief bijbehorende uitleg en grafieken.

  Daarnaast kunt u een uitdraai maken per indicator. U kunt een PDF of Excel-export maken van de betreffende indicator, inclusief de bijbehorende patiënten, middels de export knop onder de indicator. Rechtsonder in beeld komt de vraag of u deze export in PDF of Excel wilt uitvoeren.

  Voor de PDF-Exports wordt gebruik gemaakt van de printfunctie van uw browser. U kunt hierbij kiezen tussen het afdrukken of het opslaan als PDF van de registratie. Onderstaand voorbeeld komt uit Google Chrome. In het Bestemming dropdownmenu kiest u hierbij voor bijvoorbeeld het opslaan als PDF.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de funnel-plots zichtbaar maken?

  Via de ‘Toon meer’ knop onder elke indicator kunt u extra uitleg en grafieken, zoals de funnel-plot, zichtbaar maken.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de rekenregel van een indicator inzien?

  Via de knop ‘Details’, onder elke indicator, opent u een pop-up met de patiëntenlijst en de Rekenregels.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de patiëntenlijst van een indicator inzien?

  Via de knop ‘Details’, onder elke indicator, opent u een pop-up met de patiëntenlijst en de Rekenregels. Wanneer u toestemming heeft van de contactpersoon binnen uw instelling, ziet u patiëntnummers en geboortejaar. Achter elke patiënt staat aangegeven of deze is meegenomen in de teller en noemer of de waarde die bijdraagt aan het gemiddelde of de mediaan. U ziet doordat er achter het upn en het geboortejaar een groene 1 staat onder de noemer en de teller. Het kan ook zijn dat een patiënt wel in de noemer valt, maar niet in de teller. De noemer geeft dan een groene 1 aan, maar de teller geeft dan een rode 0 aan. Als een patiënt buiten zowel de noemer als de teller valt wordt de patiënt niet meegenomen in de indicator. Het is niet mogelijk dat een patiënt wel aan de teller voldoet, maar niet aan de noemer.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard. De uitkomsten zijn niet case-mix gecorrigeerd. Het dashboard bevat ook geen indicatoren. U kunt zelf een eigen selectie maken van uw patiëntenpopulatie.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe vaak worden de data bijgewerkt?

  De data in het dashboard worden elke maandagochtend bijgewerkt. Alle data die de week daarvoor zijn ingevoerd, zijn vanaf dat moment beschikbaar.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar vind ik de filters?

  U kunt de filters vinden rechtsboven in uw browser.

  Als u hierop klikt verschijnen de filters aan de rechterkant van de browser. Om een filter toe te passen klikt u op de gewenste titel (bijv. populatie) en de filteropties worden getoond.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Kan ik makkelijk zien hoeveel filters ik heb geselecteerd?

  Ja, wanneer u een aantal filters heeft geselecteerd, verschijnt dit aantal naast de filterknop. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van de geselecteerde filters.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar kan ik filteren op registratiejaar?

  Om te filteren op registratiejaar klikt u in het menu bovenaan de browser op het agenda-icoon en/of de getoonde jaartallen. Vervolgens ziet u een overzicht van alle registratiejaren en het aantal geregistreerde patiënten per jaar (groen gemarkeerd). U kunt in dit scherm ook de jaren aanpassen door op het rood gemarkeerde veld te klikken en zelf een selectie van jaren te typen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik tussen de verschillende subsets in een registratie (bijv. Colon en Rectum in geval van de DCRA registratie)?

  Om te wisselen tussen de verschillende subsets in een registratie klikt u in het menu helemaal bovenaan de browser op de subset waarin u zich nu bevindt. Vervolgens ziet u een dropdown menu waarin u de verschillende subsets kunt kiezen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik tussen de verschillende registraties in de Codman Dashboards?

  Om te wisselen tussen de verschillende registraties klikt u in het menu helemaal bovenaan de browser op de naam van de registratie waarin u zich nu bevindt. Vervolgens ziet u een dropdownmenu waarin u de verschillende beschikbare registraties kunt zien. U kunt ook via het ‘menu’ wisselen tussen de verschillende registraties en subsets door aan de linkerkant van de browser onder het paarse rondje op ‘menu’ te klikken, de drie streepjes. U ziet dan de verschillende registraties, door de pijltjes ernaast aan te klikken ziet u de verschillende subsets.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe zie ik de absolute aantallen van de uitkomsten?

  Als met uw muis over de uitkomsten gaat, verschijnt er een pop up met de absolute aantallen van zowel uw instelling als de Nederlandse benchmark.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe zijn verschoven jaren verwerkt in het dashboard?

  De algemene pagina laat het aantal patiënten zien dat per jaar en kwartaal is geregistreerd, dit is gebaseerd op het kalenderjaar. Op de uitkomsten- en trendspagina is het geselecteerde jaar gelijk aan het registratiejaar, bijvoorbeeld van oktober tot oktober. Tenzij anders aangegeven door middel van een pop-up, die verschijnt als u met uw uw muis over de uitkomsttitel gaat.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar vind ik extra informatie over de uitkomsten?

  Wanneer u met uw muis over de uitkomsttitel gaat, verschijnt bij sommige uitkomsten een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waarom zie ik geen uitkomsten van mijn eigen ziekenhuis in de overlevingsanalyse?

  Voor de overlevingsanalyse wordt de data uit uw instelling via BSN gekoppeld aan de Vektis overlijdensdata. Het (potentiële) koppelpercentage wordt op de pagina weergegeven. Wanneer dit laag is kan het zijn dat er geen data is om terug te koppelen. Daarnaast kan het voorkomen dat er 10 of minder patiënten in een bepaald follow-up interval vallen. In dat geval worden er vanwege privacy overwegingen geen uitkomsten van uw ziekenhuis getoond.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere registraties, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van registratie wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is de DASA geselecteerd.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Het Beschrijvingen dashboard wordt elke dinsdag voor 12:00 uur bijgewerkt. De data die in de week daarvoor zijn ingevoerd, worden meegenomen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  In het Geneesmiddelen dashboard wordt medicatie informatie weergegeven op basis van de add-on geneesmiddelen registratie en DICA registraties. Patiënten worden geïncludeerd vanaf 1-1-2017 op basis van de voor het ziektebeeld relevante DBC diagnosecodes. Indien van deze patiënten een DICA registratie bekend is, wordt deze data gekoppeld. Op die manier is het mogelijk meer details over de patiënt in kaart te brengen en kan de populatie verder gefilterd worden.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe is de benchmark opgebouwd?

  De benchmark bevat data van alle ziekenhuizen die voor het betreffende ziektebeeld deelnemen aan DICA Geneesmiddelen. Dit aantal groeit en verschilt per ziektebeeld.

  Datum laatste aanpassing 28 mei 2020

 • Waar vind ik de filters?

  U kunt de filters vinden rechtsboven in uw browser.

  Door op het pijltje te klikken, sluiten u het filterpanel

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe zie ik de absolute aantallen van de uitkomsten?

  Als met uw muis over de uitkomsten gaat, verschijnt er een pop up met de absolute aantallen van zowel uw instelling als de benchmark.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik van weergave op de medicatie en kosten pagina?

  Op de medicatie en kosten pagina zijn verschillende weergaven beschikbaar. Gebruik om te wisselen de drop-down menu’s bovenaan de grafiek.

  Per onderwerp ziet u de huidige selectie. Door te klikken op het pijltje naar beneden ziet u de overige opties.

  Datum laatste aanpassing 28 mei 2020

 • Wat is het verschil tussen de weergaven/niveaus behandeling, werkzame stof en indicatie?

  Op de medicatie, kosten en detail pagina’s kunt u de uitkomsten zien uitgesplitst naar behandeling, werkzame stof of indicatie.

  Op het niveau behandeling wordt gekeken naar welke combinatie van middelen er gegeven is. Indien meerdere middelen gelijktijdig gegeven worden, zijn deze samengevoegd tot een behandeling.

  Op het werkzame stof niveau ziet u de resultaten gegroepeerd per werkzame stof, er wordt geen rekening gehouden met of het middel als monotherapie gegeven wordt of onderdeel is van een combinatietherapie.

  Op het niveau van indicatie worden de resultaten weergegeven uitgesplitst naar indicatie. Dit is de indicatie die in de add-on registratie wordt meegegeven.

  Datum laatste aanpassing 28 mei 2020

 • Waarom bevat de detailpagina er niet altijd dezelfde grafieken?

  De detailpagina is beschikbaar op 3 niveaus (behandeling, werkzame stof, indicatie). Niet alle grafieken zijn voor elke weergave relevant en worden dan niet weergegeven.

  Datum laatste aanpassing 28 mei 2020

 • Waar vind ik extra informatie over wat ik zie?

  Wanneer u met uw muis over op de ‘i’ te klikken, verschijnt er een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziektebeelden, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van ziektebeeld wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is Darmkanker geselecteerd, met de specialisatie Colon.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Data worden ieder kwartaal geüpdatet en komen 1-2 maanden na afloop van het kwartaal beschikbaar in het dashboard. Na een update wordt de DBC informatie bijgewerkt tot het betreffende kwartaal, daaraan worden de beschikbare DICA gegevens gekoppeld. Registratie in de DICA registratie loopt soms achter, hierdoor kan het zijn dat deze gegevens pas later in het dashboard beschikbaar komen. Op de algemene pagina van de registratie kunt u het aantal patiënten per jaar zien.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziekenhuizen, hoe wissel ik hiertussen?

  Via de account knop linksonder op de pagina kunt u van instelling wisselen. In het dropdownmenu kiest u de naam van de gewenste instelling, in onderstaand voorbeeld is het demoziekenhuis geselecteerd. Door op het pijltje te klikken ziet u eventueel andere locaties die bij uw account horen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wie was Codman?

  This image has an empty alt attribute; its file name is codman-mrdm.jpg

  Datum laatste aanpassing 3 juni 2020

 • Wat betekent de IQR (InterQuartile Range) bij mediaan indicatoren?

  De mediaan (of tweede kwartiel) geeft de waarde aan waaronder de helft van de data liggen. Het eerste kwartiel geeft de waarde aan waaronder een kwart van de data liggen, het derde kwartiel de waarde waaronder drie kwart van de data liggen. Het verschil tussen het eerste en het derde kwartiel wordt de interquartile range genoemd. In deze range ligt dus de helft van alle data. Hoe groter deze range hoe verder de data uit elkaar liggen. De IQR is daarom een manier om de spreiding aan te geven.

  Datum laatste aanpassing 17 juni 2020

 • Wat betekent de SD (StandaardDeviatie) bij gemiddelde indicatoren?

  De standaarddeviatie is een manier om de spreiding rondom een gemiddelde aan te geven. De standaarddeviatie is gelijk aan het gemiddelde van de afwijking tot het gemiddelde van elke individuele score. In een normale verdeling ligt 95% van alle waardes tussen het gemiddelde en ±1,96 * SD. Bij een kleine SD liggen de data dus dicht bij elkaar, bij een grote juist ver van elkaar.

  Datum laatste aanpassing 17 juni 2020

 • Hoe krijg ik een PDF van de DocuSign documenten om te delen met anderen binnen mijn organisatie?

  Als u op ‘document controleren’ klikt in de mail komt u uit op de webpagina, u kiest voor ‘overige acties’ en vervolgens voor ‘afdrukken en ondertekenen’. U ontvangt nu een kopie van het contract die u kunt downloaden. Om het getekende contract te uploaden doorloopt u dezelfde stappen.

  Datum laatste aanpassing 8 juli 2020

 • Kan ik de documenten ook handmatig ondertekenen in plaats van via DocuSign?

  Als u op ‘document controleren’ klikt in de mail komt u uit op de webpagina, u kiest voor ‘overige acties’ en vervolgens voor ‘afdrukken en ondertekenen’. U ontvangt nu een kopie van het contract die u kunt downloaden. Om het getekende contract te uploaden doorloopt u dezelfde stappen.

  Datum laatste aanpassing 8 juli 2020

 • Als u niet over uw smartphone beschikt

  In deze situatie kunt u het authenticatieproces afronden door gebruik te maken van de herstelcode welke u heeft ontvangen bij het voor de eerste keer opzetten van MFA. U dient de volgende stappen te doorlopen:

  1. Vul uw emailadres in waarmee u inlogt en klik op de link ‘Probeer een andere methode’.
  2. Vul nu uw herstelcode in.

  Als u geen beschikking meer heeft over uw herstelcode dan zal het niet meer mogelijk zijn om in te loggen. Neem in dit geval contact op met de MRDM Servicedesk.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als uw sessie is verlopen

  Wanneer u inlogt met MFA dan geldt er een maximum van vijf minuten tussen de eerste en tweede factor. U kunt zien hoeveel tijd er verstreken is na de eerste inlog door de tijdsstempel van de tweede factor te controleren. Als er meer dan vijf minuten zijn verstreken dient u opnieuw in te loggen met uw wachtwoord om zo een nieuwe code of notificatie aan te vragen.

  Indien u SMS als tweede factor heeft ingesteld, check dan ook de ‘SMS-gerelateerde problemen’.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als uw herstelcode niet meer werkt

  Wanneer uw reguliere factor niet meer werkt en het is ook niet meer mogelijk om in te loggen met uw herstelcode, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van MRDM, zij kunnen de MFA voor u resetten.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als u de tweede factor wilt veranderen

  Dit kan door bij het inloggen te kiezen voor ‘Probeer een andere methode’. Indien u voorheen gebruik maakte van een Authenticator app, zal het niet mogelijk zijn om de SMS optie te selecteren. Dit geldt ook andersom. Indien u uw keuze wilt aanpassen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Servicedesk van MRDM, zij kunnen de MFA voor u resetten.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als de QR-code voor uw Authenticator app niet werkt

  Controleer of u een geschikte Authenticator app heeft geïnstalleerd op uw smartphone. De volgende Authenticator apps zijn voorbeelden van applicaties die voor deze manier van authenticeren geschikt zijn:

  Indien het niet lukt om een geschikte Authenticator app te installeren, maak dan gebruik van de overige beschikbare factoren via ‘Probeer een andere methode’.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als de codes van uw Authenticator app geweigerd worden

  Als de zescijferige code van uw Authenticator app wordt geweigerd bij het inloggen, dan ontvangt u het volgende bericht: ‘De door u ingevoerde code is ongeldig’. We vragen u om in dit geval te controleren of u het juiste account heeft geselecteerd uit de optielijst in uw Authenticator-app.

  Indien u zeker weet dat het juiste account is geselecteerd, dan kunt u nog controleren of de tijdsinstellingen van uw smartphone goed zijn ingesteld. Eenmalige wachtwoorden maken gebruik van ‘Coordinated Universal Time’ (UTC), dus uw apparaat moet op deze instellingen staan om de correcte code te kunnen ontvangen.

  Op de volgende manier kunt u uw instellingen controleren:

  • Android apparaten – Ga naar Instellingen > Datum & tijd. Zorg ervoor dat de checkbox naast Automatisch is aangevinkt.

  • iOS apparaten – Ga naar Instellingen > Datum en tijd. Sta Automatisch inschakelen toe. Als deze mogelijkheid al is ingesteld, dan kunt u nog proberen om het kort uit te schakelen en direct weer in te schakelen (reset).

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Als u geen SMS heeft ontvangen

  Als u uw zescijferige code niet heeft ontvangen via het SMS-bericht, controleer dan of u het correcte telefoonnummer heeft ingevuld. Indien dit het geval is, controleer dan of u beschikt over voldoende signaal.

  Indien u nog steeds geen SMS-bericht ontvangt, neem dan contact op met uw provider om te achterhalen of de berichten niet geblokkeerd worden.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Limieten voor SMS-berichten

  Indien u probeert meer dan tien SMS-berichten binnen een uur naar uw telefoon te sturen, dan zult u een foutmelding zien waarin aangegeven wordt dat u de limiet heeft bereikt.

  Indien u de limiet heeft gepasseerd, wacht dan tenminste een volledig uur voordat u wederom een nieuwe inlogpoging met uw wachtwoord en SMS-bericht onderneemt. Elk uur ontvangt u vervolgens een nieuwe poging.

  Datum laatste aanpassing 25 juni 2020

 • Hoe nodig ik als contactpersoon nieuwe deelnemers uit aan de GLI-registratie?

  Als contact persoon kunt u via het self-service portaal GLI-aanbieders die werkzaam zijn binnen de door u beheerde organisaties uitnodigen om deel te nemen aan de GLI-registratie.

  Datum laatste aanpassing 29 juni 2020

 • MFA op uw apparaat herinneren

  U heeft de optie om uw MFA-actie voor 30 dagen te onthouden op het door u gebruikte apparaat en browser. Het wisselen van de browser of het opschonen van de cookies kan deze 30 dagen weer resetten.

  Datum laatste aanpassing 29 juni 2020

 • Wij willen toch afzien van het contract. Kan dat?

  Als u het contract niet wilt aangaan, kunt u dit aangeven door via ‘overige acties’ het contract te weigeren. Het contract wordt dan ongeldig verklaard.

  Datum laatste aanpassing 8 juli 2020

 • Waar vind ik mijn AGB-code?

  Uw persoonlijke AGB-code kunt u terugvinden op de Vektis website.

  Datum laatste aanpassing 24 juli 2020

 • Aan welke registraties wordt de COVID-19-module toegevoegd?

  Het gaat om de volgende DICA registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD,  DSAA, DUCA en NBCA.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • De gekozen AGB-code van de organisatie is reeds in gebruik

  Wanneer de gekozen AGB-code reeds in gebruik is, dan betekent dit dat iemand anders binnen uw organisatie reeds met een aanmeldprocedure is gestart. Als dit het geval is, vraag dan binnen uw organisatie na wie dit is geweest. Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact op met de MRDM Servicedesk.

  Datum laatste aanpassing 6 augustus 2020

 • Aanmelden als contactpersoon

  1. Open het aanmeldformulier: https://signup.mrdm.eu/gli/register
  2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen
   • Wanneer het e-mailadres al bestaat als MRDM account, dan wordt gevraagd in te loggen
   • Bestaat het e-mailadres nog niet als account, dan zal er eerst een verificatie e-mail verstuurd worden om het e-mailadres te valideren, klik hiervoor op Controleer e-mail
   • Controleer de inbox op de verificatie e-mail en klik op Ga door met het registratieproces
  3. Kies de optie Contactpersoon bij Type aanmelding
  4. Vul de contactinformatie in
  5. Bevestigd de informatie door de checkbox aan te vinden en klik op Verzend aanmelding

  Datum laatste aanpassing 9 augustus 2020

 • Aanmelden als zelfstandige praktijk

  1. Open het aanmeldformulier: https://signup.mrdm.eu/gli/register
  2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen
   • Wanneer het e-mailadres al bestaat als MRDM account, dan wordt gevraagd in te loggen
   • Bestaat het e-mailadres nog niet als account, dan zal er eerst een verificatie e-mail verstuurd worden om het e-mailadres te valideren, klik hiervoor op Controleer e-mail
   • Controleer de inbox op de verificatie e-mail en klik op Ga door met het registratieproces
  3. Kies de optie Zelfstandige praktijk bij Type aanmelding
  4. Vul de persoonlijke AGB-code in
  5. Vul de contactinformatie in
  6. Vul de organisatie AGB-code in
  7. Selecteer het e-mailadres voor de Organisatie verificatie
  8. Ga akkoord met het Reglement
  9. Bevestigd de informatie door de checkbox aan te vinden en klik op Verzend aanmelding

  Datum laatste aanpassing 9 augustus 2020

 • Aanmelden als behandelaar

  1. Open de link van de uitnodiging
  2. Voer het e-mailadres in en klik op Bevestigen
   • Wanneer het e-mailadres al bestaat als MRDM account, dan wordt gevraagd in te loggen
   • Bestaat het e-mailadres nog niet als account, dan zal er eerst een verificatie e-mail verstuurd worden om het e-mailadres te valideren, klik hiervoor op Controleer e-mail
   • Controleer de inbox op de verificatie e-mail en klik op Ga door met het registratieproces
  3. Vul de persoonlijke AGB-code in
  4. Vul de contactinformatie in
  5. Bevestigd de informatie door de checkbox aan te vinden en klik op Verzend aanmelding
  6. Wacht op goedkeuring van de aanmelding door de contactpersoon

  Datum laatste aanpassing 9 augustus 2020

 • Ik heb geen verificatie e-mail ontvangen

  Indien u na een paar minuten geen e-mail ontvangen heeft, controleer dan alstublieft ook uw map met ongewenste e-mail. Het is ook mogelijk de verificatie e-mail nogmaals te verzenden. Mochten er meerdere e-mails binnenkomen, gebruik dan altijd de laatste verzonden e-mail voor de verificatie.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Ik weet de AGB-code van de organisatie niet

  Via de Vektis webzoeker kunt u het openbaar AGB-register doorzoeken. Voor de organisatie heeft u de AGB-code van de entiteit ‘Onderneming’ nodig. Het is tevens mogelijk een persoonlijke AGB-code op te zoeken en vervolgens de bestaande relaties met onderneming entiteiten terug te vinden bij ‘Relaties’.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Ik weet mijn persoonlijke AGB-code niet

  Via de Vektis webzoeker kunt u het openbaar AGB-register doorzoeken. U heeft de AGB-code van de entiteit ‘Zorgverlener’ nodig.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • De organisatie heeft geen e-mailadres in het AGB-register

  Mocht er geen e-mailadres zijn opgenomen in het AGB-register dan vragen we u om eerst een wijzigingsverzoek in te (laten) dienen bij Vektis en de aanmelding pas na de wijziging te vervolgen.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • De informatie in het AGB-register is niet volledig of juist

  De details uit het Vektis AGB-register worden gebruikt bij het opstellen van de overeenkomsten en de acounts. Mocht deze informatie niet correct zijn dan vragen we u om eerst een wijzigingsverzoek in te (laten) dienen bij Vektis en de aanmelding pas na de wijziging te vervolgen.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Wat is het verschil tussen vestiging en onderneming, welke gebruik ik?

  Tussen de zorgpartijen in het AGB-register liggen relaties. Onder een onderneming
  zijn één of meer vestigingen gekoppeld, waar weer zorgverleners werken. De entiteit onderneming wordt in het aanmeldproces gebruikt en bevat de informatie die wordt overgenomen in de overeenkomsten. De entiteit vestiging wordt niet gebruikt.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Waarom wordt er een COVID-19-module toegevoegd aan de registratie?

  Coronabesmettingen bij patiënten of coronamaatregelen die binnen en buiten het ziekenhuis zijn genomen, kunnen de indicatorresultaten van ziekenhuizen aanzienlijk beïnvloeden. Om een valide kwaliteitsmeting te garanderen is door DICA de COVID-19-module ontwikkeld.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Aanmaken wachtwoord

  Na het verzenden van de aanmelding wordt gevraagd om een wachtwoord in te stellen. Het wachtwoord is gebonden aan de volgende eisen:

  • Ten minste 8 karakters
  • Ten minste 3 van de volgende typen:
   • Kleine letters (a-z)
   • Hoofdletters (A-Z)
   • Cijfers (0-9)
   • Speciale karakters (ex. !@#)

  Wanneer deze stap wordt overgeslagen, dan is het altijd mogelijk om terug te keren naar het scherm door op Wachtwoord vergeten te klikken in het inlogscherm van een willekeurige MRDM applicatie.

  Datum laatste aanpassing 9 augustus 2020

 • Wat is het doel van de COVID-19-module?

  De COVID-19-module actualiseert DICA-registraties nog in het huidige registratiejaar (2020). Door het toevoegen van een COVID-19-module kan DICA haar gebruikers blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie, bijvoorbeeld door aanpassing van de casemix-correctie op de nieuwe situatie. Op basis hiervan kan de geleverde zorg in 2020 geëvalueerd en verbeterd worden. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Per wanneer is de COVID-19-module beschikbaar?

  Vanaf 8 augustus wordt de Covid-19-module toegevoegd aan 17 DICA-registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD, DSAA, DUCA en NBCA. Naar verwachting zullen de registraties uiterlijk per 14 augustus de COVID-19-module kunnen inzien. 

  De module is generiek voor de 17 DICA-registraties en kunt u vinden in de Survey/datadictionary van de registraties waaraan u deelneemt.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Is de COVID-19-module verplicht?

  De COVID-19-module is niet verplicht. Vanuit DICA wordt er geadviseerd om de COVID-19-module toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat de indicatorresultaten van ziekenhuizen een onjuist beeld geven van de geleverde zorg.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Wat wordt met de data uit de COVID-19-module gedaan?

  Na ontvangst van data worden de uitkomsten geanalyseerd. Indien nodig zullen de data gebruikt worden om gecorrigeerde indicatorresultaten te leveren of om de casemix-correctie aan te passen. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Welke vragen staan er precies in de COVID-19-module?

  De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen over (verdenking op) COVID-19 besmettingen van patiënten, die de kwaliteit van hun behandeling beïnvloed kan hebben. Bijvoorbeeld of er voor of na de behandeling sprake was van een verdenking op COVID-19. 

  De vragen zijn vanaf 8 augustus terug te vinden in Survey of de datadictionary van de betreffende registraties.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Moet de COVID-19-module met terugwerkende kracht gevuld worden?

  De module wordt met terugwerkende kracht toegepast op alle patiënten die in 2020 zijn behandeld. Er wordt zoveel mogelijk ingezet  op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

  Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM. Een andere methode is om de variabelen uit het EPD (of ander bronsysteem) te extraheren en deze via batch aan te leveren. Door gebruik te maken van de NICE-export of batchaanlevering hoeft u niet per patiënt alle gegevens handmatig in te vullen.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Hoe wordt de registratielast zo laag mogelijk gehouden voor de COVID-19-module?

  De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen.  Er wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

  Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM. Een andere methode is om de variabelen uit het EPD (of ander bronsysteem) te extraheren en deze via batch aan te leveren.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Welke aanleverroutes zijn er voor de COVID-19-module?

  U kunt op drie manieren de COVID-19-module aanleveren bij MRDM: 1) Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM, 2) via batchaanlevering en 3) door middel van handmatig invullen in Survey.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Ik wil de COVID-19-module via batch aanleveren. Hoe werkt dit en hoe meld ik me aan?

  Door data uit het EPD te ontsluiten kan reeds geregistreerde data in een batch worden aangeleverd. Bij het samenstellen van de batch kunt u ICD-10 codes voor de ‘verdenking op COVID-19’ (U07.2) en een ‘vastgestelde COVID-19’ (U07.1) gebruiken om de benodigde variabelen te extraheren uit EPD of ander bronsysteem. Heeft u een batch-contract voor de betreffende registratie(s) en wilt u via deze route ook de COVID-19-module aanleveren? Dan kunt u de betreffende variabelen toevoegen aan uw batch.

  Heeft u nog geen Connect contract? Neem dan contact op met de MRDM Servicedesk: servicedesk@mrdm.nl of 088 57 000 30. 

  Klik hier voor meer informatie over de inrichting van uw batch traject.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Ik wil de COVID-19-module handmatig aanleveren. Hoe werkt dat?

  Uiteraard is het mogelijk om ook handmatig de COVID-19-module (aan) te vullen. Ga in dit geval naar:  https://survey.mrdm.eu

  Dit gaat volgens dezelfde route als de reguliere aanlevering en zoals u ook gewend bent. Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd. 

   Let op: u kunt niet handmatig registreren voor registraties die voor uw ziekenhuis door IKNL aangeleverd worden. Gebruik dan een van de andere opties (NICE export of batch). 

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Ik wil de COVID-19-module via NICE-exports aanleveren. Hoe werkt dit en hoe meld ik me aan?

  Het grootste gedeelte van de COVID-19-module bestaat uit variabelen die al geregistreerd staan in de NICE-registratie. NICE zal op twee momenten een export beschikbaar stellen van uw geregistreerde data: 

  • In september/oktober 2020
  • Januari/februari 2021

  Klik hier voor gedetailleerde informatie voor aanmelding en aanlevering van deze methode.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Kan ik na gebruik van batch of NICE-export, de COVID-19-module ook nog handmatig aanpassen?

  Indien u via NICE-export of batch aanlevert, dan kunt nadien de gegevens handmatig aanvullen of corrigeren in Survey. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u bepaalde gegevens wilt aanpassen of finaliseren. 

  Let hierbij wel op het volgende: 

  Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. 

  Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Hoe kan ik de COVID-19-module invullen als IKNL de aanleveringen voor ons ziekenhuis verzorgt?

  De registraties die door IKNL voor uw ziekenhuis worden verzorgd kunt u niet handmatig aanvullen/aanleveren. Voor deze registraties is het alleen mogelijk om via een NICE-export of per batch aan te leveren.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Zijn er kosten verbonden aan het aanleveren van de COVID-19-module?

  De aanlevering van de COVID-19-module is kosteloos voor de drie aanlevermethodes (NICE-export, batch, handmatig). Houd er rekening mee dat bij batchaanlevering dit alleen geldt voor 2020 op dit moment en alleen voor de aanlevering van de COVID-19-module (niet de andere datasets).

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Wat is het verschil tussen de COVID-19-module en de COVIDSurg II Snapshot onderzoek?

  Met de COVID-19-module actualiseert DICA de kwaliteitsregistraties nog in het huidige registratiejaar zodat we u kunnen blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie. De module is generiek voor alle DICA-registraties.

  Het COVIDSurg II Snapshot onderzoek voegt een onderzoeksmodule toe aan de chirurgische DICA-registraties. Het onderzoek wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Deelnemers aan het het COVIDSurg II onderzoeksconsortium kunnen hiermee een groter aantal Covid-19 gerelateerde gegevens registreren in Survey. Deelname is op aanvraag.

  Chirurgische vakgroepen bepalen zelf voor welke DICA-registraties zij een onderzoeksmodule willen invullen. Bij deelname stellen de vakgroepen registratiedata en de verzamelde data van het Snapshot onderzoek ter beschikking aan het onderzoeksconsortium en participeren in daaruit voortvloeiende analyses en publicaties. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u mailen naar covidsurg@dica.nl

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Waar vind ik de COVIDSurg II Snapshot onderzoeksvragen?

  Voor de deelnemende DICA-registraties zijn er aanvullende vragen toegevoegd. Als u in de COVID-19-module de laatste vraag: ‘Doet u mee met de COVIDSurg II Snapshot?’ met ‘ja’ beantwoordt, dan worden de vragen voor de COVIDSurg II Snapshot zichtbaar voor u.

  Datum laatste aanpassing 5 augustus 2020

 • Configuratie MFA

  Multi-factor Authentication (MFA) is een methode waarmee de identiteit van u vast wordt gesteld door middel van authenticatie waarbij ten minste twee factoren gebruikt worden. De eerste factor betreft altijd het wachtwoord dat bij het gebruikersaccount hoort. Voor de tweede factor wordt veelal gebruik gemaakt van persoonlijke apparaten of accounts die een separate authenticatie vereisen.

  De meest eenvoudige methode is om een Authenticator applicatie op de smartphone te gebruiken, hiermee worden elke 30 seconden nieuwe codes gegenereerd:

  Met een Authenticator applicatie is het MRDM account eenvoudig te voorzien van MFA door de QR code op het scherm te scannen. Na configuratie worden de 6-cijferige verificatiecodes automatisch aangemaakt. Gebruik deze om verder te gaan. Ten slotte wordt een herstelcode geleverd waarmee zonder telefoon ingelogd kan worden, bewaar deze goed.

  Bij eventuele problemen met de Authenticar applicatie is het ook mogelijk om gebruik te maken van SMS als tweede factor. Klik hiervoor op de link ‘Probeer een andere methode’. Voor meer informatie over MFA en de beschikbare factoren, zie pagina Inloggen & authenticatie.

  Datum laatste aanpassing 9 augustus 2020

 • Voeg nieuwe organisatie toe

  1. Log in op het Self-service portaal
  2. Klik on Koppel nieuwe organisatie
  3. Voer de AGB-code in van de onderneming entiteit uit het AGB-register, het is niet mogelijk een vestiging aan te melden
  4. Controleer de opgehaalde data uit het AGB-register en selecteer de gewenste opties voor de organisatie naam en het adres via de drop-down menu’s
   • Wanneer de data niet juist is, dien dan een wijzigingsverzoek in bij het Vektis AGB-register en herstart het koppelproces pas na doorvoering van de wijziging.
   • Belangrijk: de details uit het AGB-register worden gebruikt bij het opstellen van de overeenkomsten, het is niet mogelijk deze later te wijzigen. Controleer de data dus goed.
  5. Selecteer via het drop-down menu het e-mailadres van de organisatie dat gebruikt dient te worden voor de verificatie vanuit de organisatie
   • Bij de verificatiestap wordt een verzoek verstuurd naar het gekozen e-mailadres, zorg er dus voor dat er toegang mogelijk is tot de gekozen inbox of geef instructies aan de juiste persoon binnen de organisatie die toegang heeft tot de inbox.
   • Wanneer er geen of een onjuist e-mailadres is opgenomen, dien dan eerst een wijzigingsverzoek in voor het Vektis AGB-register.
   • Deze verificatiestap wordt overgeslagen (automatische verificatie) wanneer er bij het aanmeldproces gebruikt gemaakt wordt van een e-mailadres dat voorkomt in het AGB-register bij de te koppelen organisatie. Omdat er dan al toegang bestaat tot de inbox van de organistie is een extra control niet nodig.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Verificatie door organisatie

  Om ervoor te zorgen dat alleen de juiste personen zich kunnen aanmelden als contactpersoon van een organisatie, wordt er een verificatieverzoek verzonden naar de te koppelen organisatie. Deze verificatiestap wordt overgeslagen (automatische verificatie) wanneer er bij het aanmeldproces gebruikt gemaakt wordt van een e-mailadres dat voorkomt in het AGB-register

  Na het verzenden van het formulier om de organisatie toe te voegen aan het account, wordt er een verificatieverzoek via e-mail verzonden naar het gekozen e-mailadres. Het verificatieverzoek bevat de ingevoerde contactinformation (naam, e-mailadres en telefoonnummer) en de gegevens over de organisatie (naam en AGB-code).

  Voordat het proces van het koppelen van de organisatie verder kan gaan, dient het verificatieverzoek geaccepteerd te worden. Klik hiervoor op de Accepteren knop in de verificatieverzoek, of vraag dit aan de persoon die toegang heeft tot de inbox. Na akkoord wordt hier een automatisch bericht over gestuurd en volgen ook de overeenkomsten via een separate e-mail.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Ondertekenen overeenkomsten

  Onderdeel van het aanmeldproces is het digitaal ondertekenen van de Opdrachtovereenkomst en Verwerkersovereenkomst via het DocuSign platform. De overeenkomsten dienen getekend te worden door een tekenbevoegde persoon binnen de GLI-praktijk. Als u niet tekenbevoegd bent voor de organisatie die u wilt aanmelden, dan is het in DocuSign mogelijk om de overeenkomsten door te sturen naar de tekenbevoegde persoon van de organisatie, bijvoorbeeld een bestuurslid of de directie.

  Het proces van ondertekenen van de overeenkomsten verloopt als volgt:

  Meer informatie over de overeenkomsten is opgenomen op de pagina Overeenkomsten.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Uitnodigen van gebruikers

  1. Log in op het Self-service portaal
  2. Selecteer de organisatie waarvoor u een nieuwe gebruiker wilt uitnodigen
  3. Klik op Gebruiker uitnodigen
  4. Het is mogelijk om gebruikers uit te nodigen door een uitnodiging via een automatisch gegeneerde e-mail te versturen. Daarnaast is het mogelijk om een link te delen via een zelfgekozen methode (een eigen e-mail, via een intern chatprogramma, intranet pagina, etc.)
  5. Uitgenodigde gebruikers openen het aanmeldformulier door op de link te klikken

  Belangrijk: de registratielink is specifiek voor uw organisatie en de registratie, deel het niet publiek.

  Mocht de link desondanks breder verspreid worden en u ontvangt ongewenste aanmelding, informeer dan de MRDM Servicedesk, zij kunnen de registratielink blokkeren en een nieuwe verstrekken. Ten slotte is het goed om te weten dat aanmeldingen van alle nieuwe gebruikers nog door de contactpersoon beoordeeld worden alvorens toegang te krijgen tot de registratie.

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • De ‘voltooien’-button komt niet naar voren. Wat moet ik nu doen?

  Als u het contract hebt ingevuld / ondertekend komt de ‘voltooien’ knop te voorschijn, zolang deze niet naar voren komt betekent dit dan nog niet alle vereiste velden zijn ingevuld. U kunt deze velden vinden door aan de linkerkant met de ‘Invullen’ knop te navigeren.

  Datum laatste aanpassing 7 augustus 2020

 • Beoordeel aanmeldingen van nieuwe gebruikers

  1. Wanneer gebruikers zich aanmelden voor de organisatie met het formulier, dan ontvangt de contactpersoon een bericht via de e-mail
  2. Log in op het Self-service portaal
  3. Selecteer de organisatie waar de gebruiker zich heeft aangemeld
  4. Klik op de knop Wijzig status bij de naam van de gebruiker
   • Klik op Activeren om de aanmelding goed te keuren en toegang te geven tot het register
   • Klik op Afkeuren om de aanmelding af te keuren
  5. De gebruikers worden automatisch geïnformeerd over de gewijzigde status en waar ze kunnen inloggen in het register

  Datum laatste aanpassing 10 augustus 2020

 • Wij willen toch afzien van het contract. Kan dat?

  Als u het contract niet wilt aangaan, kunt u dit aangeven door via ‘overige acties’ het contract te weigeren. Het contract wordt dan ongeldig verklaard.

  Datum laatste aanpassing 7 augustus 2020

 • Mijn link voor DocuSign is verlopen, hoe krijg ik een nieuwe link?

  Om veiligheidsredenen verloopt de DocuSign-link standaard na 48 uur. Indien u de link daarna aanklikt krijgt u direct een nieuwe link toegestuurd vanuit DocuSign.

  Datum laatste aanpassing 7 augustus 2020

 • Iemand anders moet tekenen voor deelname, hoe draag ik de tekenbevoegdheid over in DocuSign?

  Als u de rol van ondertekenaar toegewezen heeft gekregen, maar u niet tekenbevoegd bent, kunt u de rol toewijzen aan iemand anders. U doet dit middels de ‘overige acties’ knop. Hier kunt u kiezen voor ‘toewijzing wijzigen’, u dient dan de gegevens op te geven van de behandelaar die wel tekenbevoegd is.

  Datum laatste aanpassing 7 augustus 2020

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.