Codman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis commodo interdum blandit. Aenean sit amet turpis euismod, pellentesque felis eget, molestie nulla. In hac habitasse platea dictumst.

Indicatoren

 • Ik heb rechten voor meerdere registraties, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van registratie wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is de DASA geselecteerd.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 28 september 2020

 • Wat doet de ‘Naar Indicatoren 2020’ knop?

  Elk jaar worden de registraties bijgewerkt, er komen nieuwe variabelen bij, of bestaande variabelen worden uitgebreid. Op basis hiervan kunnen of moeten de indicatoren net iets anders berekend worden. Via deze knop ziet u de indicatoren volgens de berekeningen van 2019/2020.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe maak ik een export?

  Via de actieknop in de rechterbovenhoek kunt u een PDF-export maken van de gehele pagina. U krijgt dan de uitkomsten van alle indicatoren op de pagina waar u op staat, inclusief bijbehorende uitleg en grafieken.

  Daarnaast kunt u een uitdraai maken per indicator. U kunt een PDF of Excel-export maken van de betreffende indicator, inclusief de bijbehorende patiënten, middels de export knop onder de indicator. Rechtsonder in beeld komt de vraag of u deze export in PDF of Excel wilt uitvoeren.

  Voor de PDF-Exports wordt gebruik gemaakt van de printfunctie van uw browser. U kunt hierbij kiezen tussen het afdrukken of het opslaan als PDF van de registratie. Onderstaand voorbeeld komt uit Google Chrome. In het Bestemming dropdownmenu kiest u hierbij voor bijvoorbeeld het opslaan als PDF.

  Datum laatste aanpassing 30 september 2020

 • Hoe kan ik de funnel-plots zichtbaar maken?

  Via de ‘Toon meer’ knop onder elke indicator kunt u extra uitleg en grafieken, zoals de funnel-plot, zichtbaar maken.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de rekenregel van een indicator inzien?

  Via de knop ‘Details’, onder elke indicator, opent u een pop-up met de patiëntenlijst en de Rekenregels.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe kan ik de patiëntenlijst van een indicator inzien?

  Via de knop ‘Details’, onder elke indicator, opent u een pop-up met de patiëntenlijst en de Rekenregels. Wanneer u toestemming heeft van de contactpersoon binnen uw instelling, ziet u patiëntnummers en geboortejaar. Achter elke patiënt staat aangegeven of deze is meegenomen in de teller en noemer of de waarde die bijdraagt aan het gemiddelde of de mediaan. U ziet doordat er achter het upn en het geboortejaar een groene 1 staat onder de noemer en de teller. Het kan ook zijn dat een patiënt wel in de noemer valt, maar niet in de teller. De noemer geeft dan een groene 1 aan, maar de teller geeft dan een rode 0 aan. Als een patiënt buiten zowel de noemer als de teller valt wordt de patiënt niet meegenomen in de indicator. Het is niet mogelijk dat een patiënt wel aan de teller voldoet, maar niet aan de noemer.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wat betekent de IQR (InterQuartile Range) bij mediaan indicatoren?

  De mediaan (of tweede kwartiel) geeft de waarde aan waaronder de helft van de data liggen. Het eerste kwartiel geeft de waarde aan waaronder een kwart van de data liggen, het derde kwartiel de waarde waaronder drie kwart van de data liggen. Het verschil tussen het eerste en het derde kwartiel wordt de interquartile range genoemd. In deze range ligt dus de helft van alle data. Hoe groter deze range hoe verder de data uit elkaar liggen. De IQR is daarom een manier om de spreiding aan te geven.

  Datum laatste aanpassing 17 juni 2020

 • Wat betekent de SD (StandaardDeviatie) bij gemiddelde indicatoren?

  De standaarddeviatie is een manier om de spreiding rondom een gemiddelde aan te geven. De standaarddeviatie is gelijk aan het gemiddelde van de afwijking tot het gemiddelde van elke individuele score. In een normale verdeling ligt 95% van alle waardes tussen het gemiddelde en ±1,96 * SD. Bij een kleine SD liggen de data dus dicht bij elkaar, bij een grote juist ver van elkaar.

  Datum laatste aanpassing 17 juni 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziekenhuizen, hoe wissel ik hiertussen?

  Via de account knop linksonder op de pagina kunt u van instelling wisselen. In het dropdownmenu kiest u de naam van de gewenste instelling, in onderstaand voorbeeld is het demoziekenhuis geselecteerd. Door op het pijltje te klikken ziet u eventueel andere locaties die bij uw account horen.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

Exploratief

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard. De uitkomsten zijn niet case-mix gecorrigeerd. Het dashboard bevat ook geen indicatoren. U kunt zelf een eigen selectie maken van uw patiëntenpopulatie.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar vind ik de filters?

  U kunt de filters vinden rechtsboven in uw browser.

  Als u hierop klikt verschijnen de filters aan de rechterkant van de browser. Om een filter toe te passen klikt u op de gewenste titel (bijv. populatie) en de filteropties worden getoond.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Kan ik makkelijk zien hoeveel filters ik heb geselecteerd?

  Ja, wanneer u een aantal filters heeft geselecteerd, verschijnt dit aantal naast de filterknop. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van de geselecteerde filters.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar kan ik filteren op registratiejaar?

  Om te filteren op registratiejaar klikt u in het menu bovenaan de browser op het agenda-icoon en/of de getoonde jaartallen. Vervolgens ziet u een overzicht van alle registratiejaren en het aantal geregistreerde patiënten per jaar (groen gemarkeerd). U kunt in dit scherm ook de jaren aanpassen door op het rood gemarkeerde veld te klikken en zelf een selectie van jaren te typen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik tussen de verschillende subsets in een registratie (bijv. Colon en Rectum in geval van de DCRA registratie)?

  Om te wisselen tussen de verschillende subsets in een registratie klikt u in het menu helemaal bovenaan de browser op de subset waarin u zich nu bevindt. Vervolgens ziet u een dropdown menu waarin u de verschillende subsets kunt kiezen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe wissel ik tussen de verschillende registraties in de Codman Dashboards?

  Om te wisselen tussen de verschillende registraties klikt u in het menu helemaal bovenaan de browser op de naam van de registratie waarin u zich nu bevindt. Vervolgens ziet u een dropdownmenu waarin u de verschillende beschikbare registraties kunt zien. U kunt ook via het ‘menu’ wisselen tussen de verschillende registraties en subsets door aan de linkerkant van de browser onder het paarse rondje op ‘menu’ te klikken, de drie streepjes. U ziet dan de verschillende registraties, door de pijltjes ernaast aan te klikken ziet u de verschillende subsets.

  Datum laatste aanpassing 28 september 2020

 • Hoe zie ik de absolute aantallen van de uitkomsten?

  Als met uw muis over de uitkomsten gaat, verschijnt er een pop up met de absolute aantallen van zowel uw instelling als de Nederlandse benchmark.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe zijn verschoven jaren verwerkt in het dashboard?

  De algemene pagina laat het aantal patiënten zien dat per jaar en kwartaal is geregistreerd, dit is gebaseerd op het kalenderjaar. Op de uitkomsten- en trendspagina is het geselecteerde jaar gelijk aan het registratiejaar, bijvoorbeeld van oktober tot oktober. Tenzij anders aangegeven door middel van een pop-up, die verschijnt als u met uw uw muis over de uitkomsttitel gaat.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Waar vind ik extra informatie over de uitkomsten?

  Wanneer u met uw muis over de uitkomsttitel gaat, verschijnt bij sommige uitkomsten een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld.

  Datum laatste aanpassing 7 oktober 2020

 • Waarom zie ik geen uitkomsten van mijn eigen ziekenhuis in de overlevingsanalyse?

  Voor de overlevingsanalyse wordt de data uit uw instelling via BSN gekoppeld aan de Vektis overlijdensdata. Het (potentiële) koppelpercentage wordt op de pagina weergegeven. Wanneer dit laag is kan het zijn dat er geen data is om terug te koppelen. Daarnaast kan het voorkomen dat er 10 of minder patiënten in een bepaald follow-up interval vallen. In dat geval worden er vanwege privacy overwegingen geen uitkomsten van uw ziekenhuis getoond.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Hoe vaak worden de data bijgewerkt?

  De data in het dashboard worden elke maandagochtend bijgewerkt. Alle data die de week daarvoor zijn ingevoerd, zijn vanaf dat moment beschikbaar.

  Datum laatste aanpassing 12 oktober 2020

Beschrijvingen

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  De data zijn afkomstig van de bestaande DICA-registraties. De gegevens die zijn ingevuld in Survey, zullen zichtbaar zijn in het dashboard.

  Datum laatste aanpassing 30 september 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere registraties, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van registratie wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is de DASA geselecteerd.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Het Beschrijvingen dashboard wordt elke dinsdag voor 12:00 uur bijgewerkt. De data die in de week daarvoor zijn ingevoerd, worden meegenomen.

  Datum laatste aanpassing 27 mei 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziekenhuizen, hoe wissel ik hiertussen?

  Via de account knop linksonder op de pagina kunt u van instelling wisselen. In het dropdownmenu kiest u de naam van de gewenste instelling, in onderstaand voorbeeld is het demoziekenhuis geselecteerd. Door op het pijltje te klikken ziet u eventueel andere locaties die bij uw account horen.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

Geneesmiddelen

 • Instructievideo – Uitleg darmkanker dashboard

  Regelmatig publiceren wij instructievideo’s over DICA Geneesmiddelen. Hieronder vindt u de instructie voor het darmkanker dashboard waar wij in gaan op de volgende onderwerpen:

  1. Algemene navigatie
  2. Medicatiepagina
  3. Filters
  1. Detailpagina
  2. Therapieflow
  3. Signalen

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziekenhuizen, hoe wissel ik hiertussen?

  Via de account knop linksonder op de pagina kunt u van instelling wisselen. In het dropdownmenu kiest u de naam van de gewenste instelling, in onderstaand voorbeeld is het demoziekenhuis geselecteerd. Door op het pijltje te klikken ziet u eventueel andere locaties die bij uw account horen.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe komt de inhoud tot stand?

  In het Geneesmiddelen dashboard wordt medicatie informatie weergegeven op basis van de add-on geneesmiddelen registratie en DICA registraties. Patiënten worden geïncludeerd vanaf 1-1-2017 op basis van de voor het ziektebeeld relevante DBC diagnosecodes. Indien van deze patiënten een DICA registratie bekend is, wordt deze data gekoppeld. Op die manier is het mogelijk meer details over de patiënt in kaart te brengen en kan de populatie verder gefilterd worden.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe is de benchmark opgebouwd?

  De benchmark bevat data van alle ziekenhuizen die voor het betreffende ziektebeeld deelnemen aan DICA Geneesmiddelen. Dit aantal groeit en verschilt per ziektebeeld.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waar vind ik de filters?

  U kunt de filters vinden rechtsboven in uw browser.

  Door op het pijltje te klikken, sluiten u het filterpanel

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe zie ik de absolute aantallen van de uitkomsten?

  Als met uw muis over de uitkomsten gaat, verschijnt er een pop up met de absolute aantallen van zowel uw instelling als de benchmark.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Hoe wissel ik van weergave op de medicatie en kosten pagina?

  Op de medicatie en kosten pagina zijn verschillende weergaven beschikbaar. Gebruik om te wisselen de drop-down menu’s bovenaan de grafiek.

  Per onderwerp ziet u de huidige selectie. Door te klikken op het pijltje naar beneden ziet u de overige opties.

  Meer informatie over de navigatie door het dashboard vindt u in onderstaande video.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Wat is het verschil tussen de weergaven/niveaus behandeling, werkzame stof en indicatie?

  Op de medicatie, kosten en detail pagina’s kunt u de uitkomsten zien uitgesplitst naar behandeling, werkzame stof of indicatie.

  Op het niveau behandeling wordt gekeken naar welke combinatie van middelen er gegeven is. Indien meerdere middelen gelijktijdig gegeven worden, zijn deze samengevoegd tot een behandeling.

  Op het werkzame stof niveau ziet u de resultaten gegroepeerd per werkzame stof, er wordt geen rekening gehouden met of het middel als monotherapie gegeven wordt of onderdeel is van een combinatietherapie.

  Op het niveau van indicatie worden de resultaten weergegeven uitgesplitst naar indicatie. Dit is de indicatie die in de add-on registratie wordt meegegeven.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waarom bevat de detailpagina er niet altijd dezelfde grafieken?

  De detailpagina is beschikbaar op 3 niveaus (behandeling, werkzame stof, indicatie). Niet alle grafieken zijn voor elke weergave relevant en worden dan niet weergegeven.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Waar vind ik extra informatie over wat ik zie?

  Wanneer u met uw muis over op de ‘i’ te klikken, verschijnt er een pop-up met extra uitleg, zie onderstaand voorbeeld.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Ik heb rechten voor meerdere ziektebeelden, hoe wissel ik hiertussen?

  U kunt van ziektebeeld wisselen via het dropdown menu in de balk aan de bovenkant van de pagina. In het onderstaande voorbeeld is Darmkanker geselecteerd, met de specialisatie Colon.

  Tevens kunt u wisselen via de drie streepjes aan de linkerkant, de zijbalk opent zich dan. Hier kunt u ook gelijk het gewenste tabblad selecteren.

  Meer informatie over de navigatie door het dashboard vindt u in onderstaande video.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

 • Wanneer zijn de data voor het laatst bijgewerkt?

  Data worden ieder kwartaal geüpdatet en komen 1-2 maanden na afloop van het kwartaal beschikbaar in het dashboard. Na een update wordt de DBC informatie bijgewerkt tot het betreffende kwartaal, daaraan worden de beschikbare DICA gegevens gekoppeld. Registratie in de DICA registratie loopt soms achter, hierdoor kan het zijn dat deze gegevens pas later in het dashboard beschikbaar komen. Op de algemene pagina van de registratie kunt u het aantal patiënten per jaar zien.

  Datum laatste aanpassing 13 oktober 2020

Datum laatste aanpassing 11 augustus 2020

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.