Privacybeleid MRDM

Verantwoordelijke

MRDM is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Dit houdt in dat MRDM beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Dit geldt voor de gegevens van klanten.
MRDM is er vanuit haar rol van Verantwoordelijke verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Verwerker

MRDM is de zogeheten Verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Dit houdt in dat de Verantwoordelijken (i.c. Zorginstellingen) beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Verantwoordelijken hebben met MRDM een Verwerkerovereenkomst afgesloten. MRDM heeft met toestemming van de Verantwoordelijke met alle sub-Verwerkers gelijkluidende Sub-Verwerkerovereenkomsten afgesloten.

MRDM is er vanuit haar rol van Verwerker ook verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

MRDM verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de Avg. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

MRDM verwerkt persoonsgegevens van Klanten. MRDM verwerkt in opdracht van zorginstellingen gegevens omtrent de gezondheid.

Grondslag van de verwerking

MRDM kan het gebruik van persoonsgegevens van Klanten en Bezoekers van de website baseren op art. 6 onder b Avg (overeenkomst). De Verantwoordelijke (zorginstelling) en MRDM als Verwerker kan het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op de grondslag uit artikel 9 lid 2 onder i van de Avg. MRDM verwerkt deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

De Verantwoordelijke verplicht MRDM om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. MRDM heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen:

  • Vastgesteld beveiligingsbeleid dat ook is geïmplementeerd
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, incl. organisatorische controle
  • Inbraakalarm
  • Kluis voor opslag van gegevensbestanden
  • Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand weet (wachtwoord/pincode)
  • Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand bij zich draagt (pasje)
  • Log. toegangscontrole m.b.v. iets wat bij iemand hoort (biometrisch kenmerk)
  • Overige logische toegangscontrole
  • Automatische logging van toepassing tot gegevens, incl. controleprocedure
  • Controle van toegekende bevoegdheden

Bewaartermijn persoonsgegevens

MRDM bewaart persoonsgegevens niet langer dan is afgesproken in de Verwerkerovereenkomst.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de Avg) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de Avg).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens MRDM verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek bij de Verantwoordelijke doen. De Verantwoordelijke zal uw verzoek binnen een redelijke termijn moeten behandelen (4 weken).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u bij de Verantwoordelijke een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 Avg).

U kunt, in een aantal gevallen, bij de Verantwoordelijke vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 Avg).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Verantwoordelijke van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 Avg). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u de Verantwoordelijke verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 Avg).

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Voor vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met MRDM, via info@MRDM.nl
MRDM heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Ook deze FG kunt u vragen stellen via: bonthuis@itsprivacy.nl

Datum laatste aanpassing 27 juni 2019

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.