FAQ Output

  Aan welke registraties wordt de COVID-19-module toegevoegd?

  Het gaat om de volgende DICA registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD,  DPCA, DSAA, DUCA en NBCA.  Waarom wordt er een COVID-19-module toegevoegd aan de registratie?

  Coronabesmettingen bij patiënten of coronamaatregelen die binnen en buiten het ziekenhuis zijn genomen, kunnen de indicatorresultaten van ziekenhuizen aanzienlijk beïnvloeden. Om een valide kwaliteitsmeting te garanderen is door DICA de COVID-19-module ontwikkeld.  Wat is het doel van de COVID-19-module?

  De COVID-19-module actualiseert DICA-registraties nog in het huidige registratiejaar (2020). Door het toevoegen van een COVID-19-module kan DICA haar gebruikers blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie, bijvoorbeeld door aanpassing van de casemix-correctie op de nieuwe situatie. Op basis hiervan kan de geleverde zorg in 2020 geëvalueerd en verbeterd worden. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.  Per wanneer is de COVID-19-module beschikbaar?

  Vanaf 8 augustus wordt de Covid-19-module toegevoegd aan 17 DICA-registraties: DACI, DASA, DATO, DBIR, DCRA, DHBA, DHNA, DGOA, DHFA, DLCA-L, DLCA-R, DLCA-S, DMTR, DPARD, DSAA, DUCA en NBCA. Naar verwachting zullen de registraties uiterlijk per 14 augustus de COVID-19-module kunnen inzien. 

  De module is generiek voor de 17 DICA-registraties en kunt u vinden in de Survey/datadictionary van de registraties waaraan u deelneemt.  Is de COVID-19-module verplicht?

  De COVID-19-module is niet verplicht. Vanuit DICA wordt er geadviseerd om de COVID-19-module toe te passen. Hiermee wordt voorkomen dat de indicatorresultaten van ziekenhuizen een onjuist beeld geven van de geleverde zorg.  Wat wordt met de data uit de COVID-19-module gedaan?

  Na ontvangst van data worden de uitkomsten geanalyseerd. Indien nodig zullen de data gebruikt worden om gecorrigeerde indicatorresultaten te leveren of om de casemix-correctie aan te passen. De kwaliteitsinformatie wordt via het Codman Dashboard teruggekoppeld.  Welke vragen staan er precies in de COVID-19-module?

  De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen over (verdenking op) COVID-19 besmettingen van patiënten, die de kwaliteit van hun behandeling beïnvloed kan hebben. Bijvoorbeeld of er voor of na de behandeling sprake was van een verdenking op COVID-19. 

  De vragen zijn vanaf 8 augustus terug te vinden in Survey of de datadictionary van de betreffende registraties.  Moet de COVID-19-module met terugwerkende kracht gevuld worden?

  De module wordt met terugwerkende kracht toegepast op alle patiënten die in 2020 zijn behandeld. Er wordt zoveel mogelijk ingezet  op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

  Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM. Een andere methode is om de variabelen uit het EPD (of ander bronsysteem) te extraheren en deze via batch aan te leveren. Door gebruik te maken van de NICE-export of batchaanlevering hoeft u niet per patiënt alle gegevens handmatig in te vullen.  Hoe wordt de registratielast zo laag mogelijk gehouden voor de COVID-19-module?

  De COVID-19-module bestaat uit een zeer beperkt aantal vragen.  Er wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van data en aansluiting op bestaande standaarden. Zo worden de administratieve lasten beperkt. 

  Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM. Een andere methode is om de variabelen uit het EPD (of ander bronsysteem) te extraheren en deze via batch aan te leveren.  Welke aanleverroutes zijn er voor de COVID-19-module?

  U kunt op drie manieren de COVID-19-module aanleveren bij MRDM: 1) Vanuit NICE worden exports beschikbaar gesteld die u kunt doorzetten naar MRDM, 2) via batchaanlevering en 3) door middel van handmatig invullen in Survey.  Ik wil de COVID-19-module via batch aanleveren. Hoe werkt dit en hoe meld ik me aan?

  Door data uit het EPD te ontsluiten kan reeds geregistreerde data in een batch worden aangeleverd. Bij het samenstellen van de batch kunt u ICD-10 codes voor de ‘verdenking op COVID-19’ (U07.2) en een ‘vastgestelde COVID-19’ (U07.1) gebruiken om de benodigde variabelen te extraheren uit EPD of ander bronsysteem. Heeft u een batch-contract voor de betreffende registratie(s) en wilt u via deze route ook de COVID-19-module aanleveren? Dan kunt u de betreffende variabelen toevoegen aan uw batch.

  Heeft u nog geen Connect contract? Neem dan contact op met de MRDM Servicedesk: servicedesk@mrdm.nl of 088 57 000 30. 

  Klik hier voor meer informatie over de inrichting van uw batch traject.  Ik wil de COVID-19-module handmatig aanleveren. Hoe werkt dat?

  Uiteraard is het mogelijk om ook handmatig de COVID-19-module (aan) te vullen. Ga in dit geval naar:  https://survey.mrdm.eu

  Dit gaat volgens dezelfde route als de reguliere aanlevering en zoals u ook gewend bent. Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd. 

   Let op: u kunt niet handmatig registreren voor registraties die voor uw ziekenhuis door IKNL aangeleverd worden. Gebruik dan een van de andere opties (NICE export of batch).   Ik wil de COVID-19-module via NICE-exports aanleveren. Hoe werkt dit en hoe meld ik me aan?

  Het grootste gedeelte van de COVID-19-module bestaat uit variabelen die al geregistreerd staan in de NICE-registratie. NICE zal op twee momenten een export beschikbaar stellen van uw geregistreerde data: 

  • In september/oktober 2020
  • Januari/februari 2021

  Klik hier voor gedetailleerde informatie voor aanmelding en aanlevering van deze methode.  Kan ik na gebruik van batch of NICE-export, de COVID-19-module ook nog handmatig aanpassen?

  Indien u via NICE-export of batch aanlevert, dan kunt nadien de gegevens handmatig aanvullen of corrigeren in Survey. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u bepaalde gegevens wilt aanpassen of finaliseren. 

  Let hierbij wel op het volgende: 

  Gegevens die door een automatische bron worden aangeleverd, zoals NICE en/of batch, kunnen handmatig geregistreerde gegevens overschrijven. Zorg er daarom voor dat variabelen alleen handmatig worden gevuld of aangepast als deze niet via NICE/per batch worden aangeleverd. 

  Registraties die door IKNL worden aangeleverd kunnen alleen via NICE exports of per batch worden aangeleverd.  Hoe kan ik de COVID-19-module invullen als IKNL de aanleveringen voor ons ziekenhuis verzorgt?

  De registraties die door IKNL voor uw ziekenhuis worden verzorgd kunt u niet handmatig aanvullen/aanleveren. Voor deze registraties is het alleen mogelijk om via een NICE-export of per batch aan te leveren.  Zijn er kosten verbonden aan het aanleveren van de COVID-19-module?

  De aanlevering van de COVID-19-module is kosteloos voor aanlevering middels de NICE-export of handmatig). Indien u reeds over een Connect-contract beschikt voor de betreffende registratie is batchaanlevering van de COVID-19-module daarin inbegrepen.  Wat is het verschil tussen de COVID-19-module en de COVIDSurg II Snapshot onderzoek?

  Met de COVID-19-module actualiseert DICA de kwaliteitsregistraties nog in het huidige registratiejaar zodat we u kunnen blijven voorzien van valide kwaliteitsinformatie. De module is generiek voor alle DICA-registraties.

  Het COVIDSurg II Snapshot onderzoek voegt een onderzoeksmodule toe aan de chirurgische DICA-registraties. Het onderzoek wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Deelnemers aan het het COVIDSurg II onderzoeksconsortium kunnen hiermee een groter aantal Covid-19 gerelateerde gegevens registreren in Survey. Deelname is op aanvraag.

  Chirurgische vakgroepen bepalen zelf voor welke DICA-registraties zij een onderzoeksmodule willen invullen. Bij deelname stellen de vakgroepen registratiedata en de verzamelde data van het Snapshot onderzoek ter beschikking aan het onderzoeksconsortium en participeren in daaruit voortvloeiende analyses en publicaties. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u mailen naar covidsurg@dica.nl  Waar vind ik de COVIDSurg II Snapshot onderzoeksvragen?

  Voor de deelnemende DICA-registraties zijn er aanvullende vragen toegevoegd. Als u in de COVID-19-module de laatste vraag: ‘Doet u mee met de COVIDSurg II Snapshot?’ met ‘ja’ beantwoordt, dan worden de vragen voor de COVIDSurg II Snapshot zichtbaar voor u.  DGOA: Dien ik voor elke behandeling een nieuwe COVID-19 module toe te voegen of alleen bij de eerste behandeling?

  Het is de bedoeling om bij iedere behandeling (operatie) opnieuw een COVID-19 module toe voegen. Tenzij er geen operatie plaatsvindt, dan dient het voor de betreffende behandeling voor de patiënt te worden toegevoegd.Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.