Validatie & import rapportage

Een registratie is een verzameling van vragen en de bijbehorende waarden over een bepaald onderwerp. Om te zorgen dat er geen onlogische of afwijkende gegevens worden aangeleverd op de vragen, bevat de registratie een aantal regels; zogenaamde validatie- en conditie regels. Deze validaties en condities geven aan waar een waarde aan zou moeten voldoen.

Voorbeeld:
Een registratie die zorg vastlegt over volwassen patiënten bevat de vraag: ‘leeftijd van de patiënt’. Om te zorgen dat de kans op het invullen van onlogische waarden wordt verkleind bevat de vraag een validatie. Indien een waarde wordt ingevuld die buiten de reeks 18 en 115 valt wordt het volgende signaal afgegevens: ‘onlogische waarde’.

Na afloop van het valideren van uw test- en productiebatches stelt MRDM een validatie-rapport op. Hierin kunt u teruglezen welke meldingen door de registratie zijn afgegeven op de data die u heeft aangeleverd. Aan de hand van deze informatie kunt u bijvoorbeeld uw aanlevertraject bijschaven of, indien het aanlevertraject in productie staat, bepalen of u de batch wilt importeren.

Voor meer informatie over de validaties en condities zie Validaties & condities. De specifieke validaties en condities van een registratie kunt u terugvinden in de datadictionary van de registratie.

De diverse melding en error categorieën

Tijdens het valideren van uw batch geeft de registratie een signaal af iedere keer dat een waarde niet voldoet aan een regel. De meeste van deze regels kunt u vinden in de datadictionary van de registratie. Er zijn verschillende soorten signalen met ieders zijn eigen oorzaak, gevolg en oplossing. De meldingen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën:

Import blocking errors

We beginnen met de meldingen die een gehele batch afkeuren. In de test-fase heeft zo’n melding tot gevolg dat uw aanlevertraject nog niet door mag naar de productiefase. In de productiefase heeft zo’n melding tot gevolg dat uw data niet geïmporteerd kan worden. Deze meldingen worden daarom ook wel ‘import blocking errors’ genoemd.

categorie: Header
Een melding in deze categorie geeft aan dat deze variabele niet bekend is binnen de registratie of niet hoeft te worden aangeleverd omdat het een ‘berekende variabele betreft’ (voor meer informatie zie de datadictionary). De batch wordt in zijn geheel afgekeurd.

Oplossing: corrigeer de variabele naam óf verwijder de gehele variabele uit de batch. 

categorie: Data-type
Een melding in deze categorie geeft aan dat de waarde van de variabele van het verkeerde data type is. U levert bijvoorbeeld een stuk tekst aan op een variabele waarop een datumwaarde wordt verwacht. De batch wordt in zijn geheel afgekeurd.

Oplossing: De aangeleverde waarde corrigeren naar het juiste data type. 

categorie: Selected-option
Een signaal in deze categorie geeft aan dat de waarde niet valt binnen de verplichte optieset van de variabele. Als een variabele een verplichte optieset bevat dan kan alleen gekozen worden uit een waarde uit de optieset. Zie daarvoor de datadictionary, tabblad ‘opties’. De batch wordt afgekeurd. 

Oplossing: De waarde aanpassen naar een waarde uit de optieset. 

Record blocking issues

Sommige meldingen keuren alleen het record af waar de melding zich in voordoet. Deze signalen hebben in de test-fase vaak geen invloed op een eventuele doorgang naar de productiefase. In de productie-fase kan het specifieke record waar deze melding op wordt afgegeven niet worden geïmporteerd. Deze meldingen worden daarom ook wel ‘record blocking issues’ genoemd.  

categorie: Keys
Er wordt geen of een foutieve waarde aangeleverd op een variabele die als dataset-key geregistreerd staat. Het specifieke record kan in de productiefase niet verwerkt worden. Eventueel hiërarchisch onderliggende records kunnen ook niet verwerkt worden.

Oplossing: Een waarde aanvullen of de waarde verbeteren. U kunt er ook voor kiezen de fout te negeren. Het record wordt dan overgeslagen in de verwerking. 

Voor uitleg rondom de dataset-keys en de hiërarchie van een registratie, zie dataset-keys. Voor een overzicht van de dataset-keys en de opbouw van de registratie, zie het tabblad ‘dataset-keys’ en ‘relatie’ uit de datadictionary.

categorie: Relations
Deze categorie is alleen van toepassing wanneer u uw data aanlevert volgens de multi-bestand methodiek. De melding vertelt u dat er géén of een onjuiste verwijzing is gemaakt tussen de records uit de verschillende bestanden.

Oplossing: juiste verwijzing aanbrengen en de gegevens opnieuw aanleveren.

categorie: Allowed-orgid
De meeste registraties bevatten één of meerdere ‘-id’ variabelen. In deze variabele wordt gevraagd om het nummer dat refereert aan de organisatie waarvoor data wordt aangeleverd. Wanneer zonder aanvullende afspraken in een ‘-id’ variabele een waarde wordt aangeleverd dat niet refereert aan de organisatie waarop het batch-account is uitgegeven, wordt een melding afgegeven in deze categorie. 

Oplossing: de waarde op de ‘-id’ variabele wijzigingen naar de waarde die refereert aan uw organisatie. Indien u ook data voor een ander organisatie aan wilt leveren; neem dan contact op met onze servicedesk. 

Non-blocking issues
Een groot aantal signalen geven een melding af die geen gevolgen hebben voor een doorstroom naar de productiefase óf de verwerking van de data. Deze meldingen zeggen mogelijk wel wat over de kwaliteit van de data. Deze issues worden ook wel ‘non-blocking issues’ genoemd. 

categorie: Required
Een melding in deze categorie geeft aan dat de variabele verplicht is maar dat geen waarde is aangeleverd.

Oplossing: Waarde invullen en nieuwe batch aanleveren.

Een variabele kan verplicht zijn omdat hij bijvoorbeeld gebruikt wordt bij het opstellen van indicatoren-rapportages over een registratie. Indien de variabele niet wordt aangeleverd, kan dit dus gevolgen hebben voor de berekening van indicatoren. 

categorie: Condition
Een melding in deze categorie geeft aan dat de variabele waarop een waarde is aangeleverd ‘niet van toepassing’ is. Voor meer informatie over conditie-meldingen zie Validaties & condities.

Datum laatste aanpassing 5 december 2019

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.