Datadictionary

Een datadictionary is een excel-bestand waarin de informatie over een registratie gestructureerd staat vastgelegd. Met informatie worden onder andere de vraag beschrijvingen, variabele-namen, antwoordopties en validaties bedoeld waar een registratie uit is opgebouwd. 

De daadwerkelijke datadictionary van een registratie download u op de documentatie pagina.

De tabbladen van een datadictionary

De informatie in de datadictionary is verdeeld over een aantal tabbladen. Alhoewel de inhoud wordt bepaald door de registratie komen een aantal tabbladen in iedere datadictionary voor. 

Generieke tabbladen

Algemeen – Naast algemene informatie over de datadictionary leest u in dit tabblad de registratienaam en het versienummer van de datadictionary. Controleren of u met de actuele datadictionary van doen heeft doet u door het versienummer te vergelijken met het versienummer van de datadictionary op de documentatie pagina.

Relatie datasets – Op dit tabblad staat een schematische weergave van de dataset-structuur van de registratie. Bij het opstellen van een batch houdt u rekening met deze structuur. Meer informatie over de dataset-structuur leest u in de Gedeeltelijke data aanlevering via batch.

Dataset-keys – Hier leest u per dataset welke variabele(n) als dataset-key dienen. De dataset-key is de variabele waarmee een dataset-record wordt geïdentificeerd.

Alle variabelen – Op dit tabblad vindt u een overzicht van alle variabelen die worden uitgevraagd in de registratie. Een variabele is een verwijzing naar een vraag beschrijving uit de registratie. Bijvoorbeeld: de vraag “Wat is de geboortedatum van de patient?” heeft als variabele naam “gebdat” meegekregen.

Opties – Hier vindt u voor de variabelen met een optieset de antwoordopties én de waarden die verwijzen naar deze antwoordopties. Het tabblad bevat zes kolommen:

 • optionset – iedere optieset heeft een unieke code waaraan u de optieset kunt herkennen. Deze code vindt u in de eerste kolom; 
 • variabele – hier wordt de variabele benoemd die gebruikt maakt van de optieset. Sommige optiesets worden voor meerdere variabelen gebruikt;  
 • waarde – hier wordt de waarde benoemd die kan worden aangeleverd. Voor de betekenis van een waarde kijkt u in de kolom label;
 • label – in deze kolom staat de betekenis (antwoordoptie) van een waarde;
 • zichtbaar – in deze kolom staat het woord ‘hidden’ genoteerd indien een antwoordoptie is komen te vervallen en niet meer kan worden aangeleverd; 
 • conditie – in sommige gevallen kan een antwoordoptie slechts onder bepaalde omstandigheden worden gekozen. Deze ‘omstandigheden’ worden condities genoemd en kunt u in deze kolom teruglezen. Voor meer informatie over condities en hoe u deze leest, verwijzen wij u door naar pagina Validaties en Condities.

Validaties – Op dit tabblad staan de validatieregels genoteerd. Met een validatieregel kan worden gecontroleerd of een ingevoerde waarde correct is. Het tabblad bevat in totaal vier kolommen:

 • variabele – hier staat de variabelenaam genoteerd waar de validatie aan toebehoort;
 • type – hier staat benoemd of de validatie als waarschuwing óf als error moet worden opgevat; 
 • expressie – Hier vindt u de expressie die de validatieregel uitdrukt. Voor meer informatie over het lezen van expressies verwijzen wij u door naar pagina Validaties en Condities.
 • melding – In deze kolom staat de schriftelijke omschrijving van de validatieregel benoemd. 

Registratie specifieke tabbladen

De datadictionary bevat naast de generieke tabbladen ook per dataset een tabblad. Deze tabbladen dragen de naam van de dataset. Bijvoorbeeld ‘patient’ of ‘verrichting’. 

Lay out
In de dataset tabbladen wordt gebruikt gemaakt van twee extra kleuren die u in de generieke tabbladen niet tegenkomt:  

 1. De horizontale oranje rijen geven de ‘secties’ binnen de dataset aan. Deze rijen mag u bij het aanleveren van batches negeren.
 2. U ziet een verticale grijze balk. De grijze cellen zijn variabele-namen en zijn van belang bij het aanleveren van batches.  

Belangrijke kolommen
Alle dataset tabbladen bestaan uit dezelfde zestien kolommen. De belangrijkste kolommen worden hieronder benoemd:

Label – In deze kolom leest u de vraag beschrijving. Bijvoorbeeld: “wat is de geboortedatum van de patient?”. 

Naam – In deze kolom staat de variabele naam genoteerd. Deze variabele namen gebruikt u bij het aanleveren van data via batches.

Type – Deze kolom geeft aan wat voor een data-type de waarde moet hebben. Bijvoorbeeld een datum, tekst of een geheel getal. Het type “encrypted” of “versleuteld” betekent dat de waarde versleuteld door MRDM wordt opgeslagen. 

Lengte – De lengte van de waarde die kan worden ingevuld

Formaat – In deze kolom leest u het formaat van een waarde. Wanneer het Type ‘datum’ is leest u in deze kolom het formaat van de datum. Bijvoorbeeld: jjjj-mm-dd óf dd-mm-jjjj. 

Variabele verplicht – In deze kolom staat ‘ja’ genoteerd wanneer de variabele ‘verplicht’ is. 

Let op! sommige variabelen worden verplicht gemaakt door middel van een validatieregel. Deze validatie-verplichtingen staan niet in deze kolom genoteerd maar vindt u terug op het tabblad ‘Validaties’. 

Optie keuze verplicht – In deze kolom staat ‘ja’ genoteerd indien u alleen een waarde kan aanleveren die in de optieset van de variabele genoteerd staat. 

Optionset – De unieke code van de optieset. Op basis van deze code kunt u de optieset opzoeken in het tabblad ‘Opties’.

Conditie – In sommige gevallen is een variabele slechts onder bepaalde omstandigheden van toepassing. Deze ‘omstandigheden’ worden condities genoemd en kunt u in deze kolom teruglezen. Voor meer informatie over condities en hoe u deze leest, verwijzen wij u door naar pagina Validaties en Condities.

Calculatie – Sommige variabelen worden berekend op basis van andere waarden. Deze variabelen worden ook wel ‘calculated variabelen’ genoemd. U herkent een calculated variabele aan de expressie die in deze kolom genoteerd staat. Let op! Een calculated variabele hoeft én kunt u niet aanleveren per batch.

Zichtbaar – Ziet u in deze kolom het woord ‘hidden’ staan, dan is de variabele komen te vervallen. De variabele kan niet meer worden aangeleverd. Ziet u ‘readonly’ staan dan kunt u de variabele  aanleveren tenzij het een ‘calculated variabele’ betreft.  

Helptekst – Hier kunt u een uitleg óf extra inhoudelijke informatie lezen met betrekking tot de vraag beschrijving uit de kolom Label.

Datum laatste aanpassing 13 december 2019

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.