Technische en inhoudelijke eisen

Technische eisen

Bij het verwerken van uw test-aanlevering kijken we eerst of er voldaan wordt aan de volgende technische eisen:

  • Uw bestanden bestaan altijd uit hetzelfde bestandsformat als uw eerste test-aanlevering en voldoen aan de voorwaarden hiervan (zie XML, CSV of XLS(X)).
  • De extensie van de bestandsnaam komt overeen met het bestandsformat. Voorbeeld: U levert een CSV bestand aan met de naam ‘test-aanlevering.csv’ (dus niet ‘test-aanlevering.xlsx’).
  • Bij aanlevering van een bestand in XLS(X)– of CSV-format dient u consequent gebruik te maken van hetzelfde datumformat. Voorbeeld: U levert alle datums aan in format dd-mm-jjjj (dus niet een deel met format dd-mm-jjjj en een ander deel met format jjjj-mm-dd).
  • Bij aanlevering van een bestand in CSV-format dient u altijd gebruik te maken van dezelfde seperator (bijv. ‘ of ; ) en enclosure (bijv. “). Voor meer informatie zie CSV aanleveringen.

Indien u een wijziging in de technische specificaties wilt doorvoeren, neemt u contact op met onze Servicedesk via servicedesk@mrdm.nl.

Minimale inhoudelijke eisen

De inhoudelijke controle (oftewel validatie) vindt plaats nadat de batch voldoet aan de technische eisen. Tijdens de inhoudelijke controle wordt er gekeken of uw batch-bestand voldoet aan de specificaties van de registraties zoals gedefinieerd in de DataDictionary (voor CSV en XLS(X) of het XSD bestand (de structuur voor XML-bestanden). De minimale eisen, waaraan voldaan moet worden, zijn:

  • De namen van de variabelen moeten precies overeenkomen met de namen van de variabelen zoals gedefinieerd in de DataDictionary en de XSD.
  • Er mogen geen data-type fouten voorkomen in uw bestand. Voorbeeld: Bij de data-type integer (getal) moet de waarde ‘11’ aangeleverd worden (dus niet de waarde ‘elf’). 
  • Bij variabelen, waarbij een optie gekozen moet worden, dient de gekozen optie voor te komen in de optieset zoals gedefinieerd in de DataDictionary. Voorbeeld: In de optieset in de DataDictionary staan de opties 1, 2, 3 en 4. U kunt in uw bestand daarom geen optie 5 aanleveren. 

Let op! Naast deze, boven beschreven, import blocking errors zijn er ook andere fouten welke mogelijk invloed hebben op de volledigheid en kwaliteit van de data. Deze worden benoemd in de validatierapportages.

Datum laatste aanpassing 23 december 2019

We helpen je graag verder

Als u vragen heeft staan wij voor u klaar. Bel of mail ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur bericht Sluit formulier
Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Laat dan een bericht achter. Wij antwoorden altijd persoonlijk en snel.